Četrnaesti godišnji kongres hrvatskog reumatološkog društva Hrvatskog lječničkog zbora u sklopu kojega je održan i sastanak predstavnika udruga bolesnika održan je u Šibeniku od 25. do 28. listopada 2012. Na kongresu je aktivno sudjelovala psihologinja Vlatka Križan iz naše Poliklinike. Zajedno s psihologinjom Majom Crnković iz Klinike za Pedijatriju, KBC-a Sestre milosrdnice održala je radionicu pod nazivom “Kognitivno bihevioralne tehnike i kronična bol”.

U radionici su sudjelovali reumatološki bolesnici, a cilj je bio upoznati ih s kognitivno-bihevioralnom terapijom i tehnikama pri suočavanju sa kroničnom bolešću i boli. Na sastanku je i prof.dr.sc. Danijel Buljan održao predavanje o psihološko-psihijatrijskim aspektima kronične boli, dok je mr. sc. Frane Grubišić govorio o kvaliteti života i kroničnoj koštano-mišićnoj boli. Bolesnici su iznijeli vlastita iskustva, a predstavljen je i rad udruga i njihova važnost u prihvaćanju bolesti.

Print Friendly, PDF & Email