O istraživanjima u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu se od 27. do 29. rujna 2012. održavao 8. međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima na kojem su aktivno sudjelovale naša socijalna radnica Nikolina Škrlec i socijalna pedagoginja Dora Kralj s poster prezentacijom Odgojno-obrazovno zanemarivanje i poremećaj u ponašanju.

Ovaj kongres je kroz svoju interdisciplinarnost i sudjelovanje međunarodnih stručnjaka još jednom podsjetio i ukazao na važnost uspoređivanja različitih teorijskih polazišta i novih istraživačkih metoda i pristupa, stavljajući u prvi plan važnost suradnje raznorodnih disciplina, pojedinaca i institucija, što sve osigurava suvremeni znanstveni integrativni pristup i doprinosi u pomažućem radu kao i u području rada s traumatiziranom djecom. Također je tijekom skupa obilježena i 50. obljetnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Print Friendly, PDF & Email