Na 54. međunarodnom neuropsihijatrijskom kongresu u Puli, a u okviru simpozija o Hiperkinetskom poremećaju, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba sudjelovala je s izlaganjem ”Djeca s Hiperkinetskim poremećajem i izloženost zlostavljanju” (”ADHD in children and exposure to abuse”) koje je održala socijalna pedagoginja Dora Kralj, a čiji autori su još i prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, psihologinja Renata Ćorić Špoljar i dr. Domagoj Štimac, dječji psihijatar.

Veliki doprinos navedenom simpoziju dali su i stručnjaci Poliklinike Kocijan/Hercigonja prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar, defektologinja Vesna Hercigonja Novković, socijalna pedagoginja Dina Koren i psihologinja Martina Gajski setom izlaganja o hiperkinetskom poremećaju te njegovom prepoznavanju i tretiranju.

Sudionici međunarodnog neuropsihijatrijskog kongresa su brojni stručnjaci iz središnje, južne i istočne Europe te nekih drugih kontinenata s ciljem razmjene znanstvenih i profesionalnih iskustava iz područja neurologije i psihijatrije te je jedna od najstarijih medicinskih konferencija na svijetu.

Više o kongresu može se naći na stranici: http://pula-cong.com/

Print Friendly, PDF & Email