Započela je nova supervizijska aktivnost u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba. Superviziju slučajeva vodi dr. Jadran Morović, psihijatar i psihoterapeut. Tijekom cijele 2006. u kontinuitetu se odvijala i supervizijska grupa usmjerena na rad sa sekundarnom traumatizacijom stručnjaka Poliklinike. Voditeljica je bila Zdenka Pantić, psiholog i psihoterapeut.

Print Friendly, PDF & Email