Portal Katoličkog tjednika Nedjelja.ba opširno je izvijestio o jednodnevnom plenarnom predavanju prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander u Sarajevu u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ u petak, 7. veljače 2020., na temu o mjerama i načinima zaštite djece, kao i o znakovima koji ukazuju na zanemarivanje i zlostavljanje djece:

“Cilj edukacije bio je poboljšati vještine prepoznavanja znakova moguće ugroženosti djece, povećati učinkovitost i kvalitetu rada te osigurati smjernice za sigurniji i efikasniji rad s djecom kao i mjere i načine kako da se djeci pruži podrška, sigurnost i zaštita.

Nazočilo je 50-ak sudionika iz različitih sektora društva i znanosti koji u svom poslu rade (ili planiraju raditi ) s djecom.

Nazočne je na početku pozdravila Marijana Miketek, djelatnica NCM-a te predstavila rad i djelovanje institucije u kojoj radi. Govorila je o povijesti Centra, statistikama te središnjim okosnicama rada NCM-ai. Također je predstavila sadržaje koje nudi NCM Ivan Pavao II. u Sarajevu.

Potom se nazočnima obratio dr. sc. Šimo Maršić, ravnatelj NCM-a, te potaknuo polaznike predavanja da “otvore svoje srce i um za sve što će naučiti”. Zahvalio je dr. sc. Buljan Flander na dolasku poželjevši da “sve ono što danas poduči, nazočne potakne da to prenesu u svoj život”.

Potom je uslijedilo cjelodnevno predavanje prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, redovne profesorice na nekoliko fakulteta, kliničkog psihologa i psihoterapeuta, sudskog vještaka, te autorice više knjiga i udžbenika.

Prof. dr. sc. Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, više se od 30 godina bavi djecom. Kao dječji psiholog u Klinici za dječje bolesti Zagreb često se susretala sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom koja nisu imala potrebnu zaštitu odraslih. Bila je među prvima koji su početkom1990-ih godina u Hrvatskoj prepoznali ovu problematiku te joj je posvetila daljnji rad. Također, je osnivačica savjetodavne linije za zlostavljanu i zanemarenu djecu Hrabri telefon i te inicijator osnivanja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, koju je Vijeće Europe prepoznala kao model dobre prakse i tako je predstavljena u Ujedinjenim narodima.

Inače, u prethodnih nekoliko godina Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. intenzivno radi na programima zaštite djece, kroz samostalne projekte ali i kroz suradnju sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama. U skladu s tim, u suradnji sa BH IDAPA, Europski akreditiranim edukacijskim programom iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja u BiH, te sa Poliklinikom za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, organizirano je jednodnevno plenarno predavanje.

Podsjetimo, Nadbiskupijski centar za pastoral mladih  Ivan Pavao II. je institucija koja u svom programu nudi i ostale raznorazne projekte koji su bazirani na primarnoj prevenciji od različitih vrsta ovisnosti, korisnom provođenju slobodnog vremena, pomaže u njihovom nalaženju samog sebe na način da kroz preuzimanje obaveza i zadataka i sudjelovanje u njima preuzimaju odgovornost, susreću se s drugima, umrežavaju i kristaliziraju svoju poziciju i viziju u društvu.

Svi projekti koji se u Centru organiziraju su usmjereni na direktan rad s mladima, a ostvaruju se u suradnji sa školama i različitim organizacijama civilnog društva. Također, Centar se trudi umrežiti i povezati sa različitim organizacijama iz civilnog društva, te ostvarivati suradnju sa državnim i internacionalnim partnerima koji se bave pitanjima mladih.”

Izvor: www.nedjelja.ba

Print Friendly, PDF & Email