U okviru edukacijske djelatnosti Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba edukacija studenata u okviru dodiplomskih i poslijediplomskih studija, naši djelatnici su često gosti predavači na Filozofskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Visokoj medicinskoj školi, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Studijskom centru socijalnog rada, Pravnom fakultetu, Pedagoškoj akademiji, Policijskoj akademiji i Visokoj medicinskoj školi.

Nikolina Škrlec, dipl. soc. radnica, na izbornom kolegiju profesorice Pećnik „Zlostavljanje i zanemarivanje djece“, za studente II godine Socijalnog rada na Pravnom fakultetu-studijski centar socijalnog rada održala je 29.4.2009.g. predavanje na temu „Uloga socijalnog radnika u multidisciplinarnom timu Poliklinike“.

Dora Kralj, prof. defektolog-socijalni pedagog je 07.05.2009.g. na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu održala predavanje ”Socijalnopedagoška dijagnostika poremećaja u ponašanju djece i mladeži u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba”, a u sklopu kolegija profesorice Nivex Koller Trbović ”Programiranje socijalnopedagoških intervencija”.

Print Friendly, PDF & Email