NAJAVA: Završna konferencija Erasmus+ projekta “Zdrave konzultacije”

U organizaciji Hrvatskog debatnog društva završna konferencija Erasmus+ projekta “Zdrave konzultacije” koji se provodio u partnerstvu s Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba održat će se u ponedjeljak, 30. kolovoza 2021. u Hotelu Academia (Ulica Ivana Tkalčića 88) s početkom u 10 sati. Na završnoj konferenciji bit će predstavljeni finalizirani i konkretni zaključci sastanaka vezanih uz analizu nove zdravstvene strategije za mlade koje su kreirali sudionici projekta. Na konferenciji će sudjelovati i dati svoj doprinos brojni dužnosnici Grada Zagreba i nadležnih ministarstava kao i stručnjaci u području zdravlja mladih. U modulu o mentalnom zdravlju mladih sudjelovat će klinička psihologinja Poliklinike Ella Selak Bagarić.

Projekt Zdrave konzultacije se sastojao od 14 manjih jednodnevnih sastanka sudionika projekta na teme:
ovisnosti mladih
odnos mladih prema alkoholu
reproduktivno zdravlje mladih
mentalno zdravlje mladih
fizička aktivnost i prehrambene navike mladih.

Sudionici projekta su na jednodnevnim sastancima analizirali postojeću zdravstvenu politiku usmjerenu ka mladima u Gradu Zagrebu te kreirali nove, dodatne prijedloge koji bi se trebali uvrstiti u novu zdravstvenu politiku Grada Zagreba za mlade. Cilj projekta je dati priliku mladima i donositeljima odluka da zajedno surađuju na osmišljavanju politika koje će osigurati bolju zdravstvenu zaštitu mladima Grada Zagreba kao i osnažiti mlade za javno zagovaranje i sudjelovanje u kreiranju javnih politika.

Print Friendly, PDF & Email