Vijeće Europe organizira konferenciju na visokom nivou pod nazivom “Rastemo s dječjim pravima” (Growing with Children’s Rights) u Dubrovniku od 27.- 28. ožujka 2014. godine. Cilj konferencije je fokusiranje na napredak postignut u zaštiti i promicanju dječjih prava u okviru Strategije za dječja prava 2012-2015. Vijeća Europe. Konferencija će također pružiti i mogućnost da se ispitaju izazovi s kojima se djeca suočavaju kako bi se njihova prava poštovala i elaboracije budućih prioriteta Vijeća Europe u tom području.

S obzirom na iskustva u području dječjih prava i vodeću poziciju Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba u upozoravanju na seksualno zlostavljanje djece u Hrvatskoj, Vijeće Europe pozvalo je ravnateljicu prof. dr. sc. Gordanu Buljan Flander da kao govornik sudjeluje na okruglom stolu s temomom “Preveniranje i borba protiv seksualnog zlostavljanja djece”. Taj će se okrugli stol fokusirati na podizanje javne svijesti i razmjenu ideja kako iskoristiti proces monitoringa Lazarotske konvencije na nacionalnom nivou, te posebno na povećanje razumijevanja realnosti seksualnog zlostavljanja djece u krugu povjerenja.

Više o programu konferencije možete doznati na web stranici:

http://www.coe.int/t/dg3/children/Dubrovnik/DubrovnikConference2014_en.asp

Print Friendly, PDF & Email