Prim. Doc.dr.sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr.med, subspecijalist dječje neurologije, sudjelovala je kao pozvani predavač na World Summit on Pediatrics, koji je održan u Rimu od 22.-25.lipnja 2017. godine. Vrlo zapaženo predavanje dr. Slijepčević Saftić, koje je nagrađeno plaketom, nosilo je naziv: „ How do a Violence and Toxic Stress Affect the Developing Brain – Experiences of the Child Neurologist“ (hrv. “Kako nasilje i toksični stres utječu na razvoj mozga – iskustva dječjeg neurologa“). U njemu su prezentirani preliminarni podaci o neurobiološkim promjenama i posljedičnim disfunkcijama neurorazvoja u slučaju iskustva toksičnog stresa u dječjoj dobi, pacijenata Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba.

Više možete vidjeti na linkovima:

http://www.wsp-congress.com/programme.aspx

http://www.wsp-congress.com/speaker.aspx

Print Friendly, PDF & Email