Ravnateljica doc.dr.sc. Gordana Buljan Flander i djelatnici Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba dobili su Nagradu Multidisciplinarnom Timu 2008. – važno priznanje Međunarodnog udruženja za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN).

Udruženje ISPCAN (The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect) osnovano je 1977. kao jedina međunarodna organizacija koja okuplja profesionalce širom svijeta u radu na prevenciji i tretmanu zlostavljane i zanemarene djece te na svim problemima koji se tiču suzbijanja nasilja i eksploatacije djece.

Nagrada multidisciplinarnom timu dodjeljuje se profesionalcima koji su načinili bitan pomak u tretmanu i/ili prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece u svojoj zajednici. Nagrada će biti uručena u rujnu 2008. na svjetskom kongresu ISPCAN – u Hong Kongu.

Ova nagrada je priznanje Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba koja je utemeljena krajem 2002. godine. U obrazloženju Odbora za dodjelu nagrade stoji da je prepoznato djelovanje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba kao značajan doprinos zaštiti djece te da će se vizija vodstva Poliklinike odraziti i na daljnje djelovanje ISPCAN-a.

Print Friendly, PDF & Email