Na trodnevnom online seminaru u organizaciji Pravosudne akademije o radu s djecom uključenom u sudske postupke

Prvi od predviđenih deset online seminara „Provedba programa cjeloživotnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i stručnih suradnika izvanpravne struke koji rade s djecom uključenom u sudske postupke“ održan je u organizaciji Pravosudne akademije od 15. – 17. rujna 2021.  Prvi seminar je pohađalo više od trideset sudionika – sudaca, državnih odvjetnika i stručnih suradnika na sudu iz različitih dijelova Hrvatske, a cijelim ciklusom seminara predviđeno je usavršavanje preko hrvatskih 600 pravosudnih dužnosnika i stručnih suradnika izvanpravne struke. Programsko vijeće Pravosudne akademije kao voditeljice edukacija za područje psiholoških tema odredilo je prof. dr. sc. Gordanu Buljan Flander, ravnateljicu Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i psihologinje Poliklinike Anu Raguž i Miju Roje Đapić.

Prvog dana seminara, prisutne sudionike pozdravile su Andrea Posavec Franić, ravnateljica Pravosudne akademije i Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Voditeljice su bile Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu i dr. sc. Lana Petö Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske. Tijekom prvog dana predviđenog za pravne aspekte seminara obrađene su teme:

(1) Smjernice koje proizlaze iz međunarodnih i europskih dokumenata;

(2) Pravosuđe prilagođeno djeci tijekom i nakon sudskog postupka;

(3) Vodeća načela Konvencije o pravima djeteta u odnosu na djecu u kontaktu sa zakonom te

(4) Etika i vrijednosti stručnjaka koji rade s djecom u kontaktu sa zakonom.

Drugog i trećeg dana seminara, predviđenog za obrađivanje tema iz domene psihologije, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike i Ana Raguž, psihologinja Poliklinike održale su edukaciju koja je obuhvaćala sljedeće teme:

(1) Faze dječjeg razvoja i karakteristike relevantne za djecu u kontaktu sa zakonom;

(2) Komunikacija prilagođena djeci u kontaktu sa zakonom po kronološkoj dobi i

(3) Posebno ranjive skupine djece i mladih u kontaktu sa zakonom po kronološkoj dobi.

Interaktivni format edukacije omogućio je razmjenu znanja i iskustva iz različitih, ali međusobno usko povezanih i komplementarnih sektora u području zaštite djece okviru: zdravstva i pravosuđa.

Print Friendly, PDF & Email