Nakon uspješne regionalne konferencije u Linköpingu i prethodnih sastanaka razmjene u Zagrebu i Reykjaviku, od 13. do 14. ožujka 2017. godine stručnjaci iz gotovo cijele Europe došli su u Haarlem gdje je održan treći po redu sastanak razmjene u sklopu projekta PROMISE. Glavni fokus sastanka bio je transfer i primjena modela projekta – trenutne prakse i izazovi u implementaciji djeci prilagođenih praksi unutar sustava zaštite djece, primjena u različitim nacionalnim kontekstima te fokus na multidisciplinarnim i međuinstitucionalnim uslugama kao aktivnim čimbenicima promjene u Europi.

Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i psihologinja Poliklinike Ana Marija Španić, aktivno su sudjelovale na sastanku razmjene i studijskoj posjeti. Organizaciju sastanka i studijske posjete preuzela je doista inspirativna Janet van Bavel (centar KENTER, partner projekta), koja je uložila nevjerojatan trud pozvavši nizozemske stručnjake i koordinirajući organizaciju sastanka kako bi svi prisutni mogli razmijeniti vrijedna znanja i iskustva.

Studijska posjeta i nizozemska praksa

Sastanak razmjene i studijska posjeta trajali su dva dana, a sudjelovali su stručnjaci iz prakse, predstavnici nacionalnih vlasti i nevladinih organizacija te regionalnih tijela iz cijele Europe. Organizirana je studijska posjeta multidisciplinarnom centru za zlostavljanje i zanemarivanje djece u okviru bolnice Hoofddorp i centru za traumu djece i mladih KENTER u Haarlemu. Prezentirajući svoja iskustva iz područja zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja, nekoliko vrhunskih stručnjaka, uključujući Woutera Karsa (Netherlands Forensic Institute), Jacoba Jan Feenstra, emeritus Prof. i Dr. Francien Lamers-Winkelmann velikodušno su podijelili svoja iskustva o nizozemskim smjernicama i obavezama vezano uz prijavljivanje, ispitivanje, procjenu te forenzičnu djelatnost. Nadalje, klinička psihologinja Margreet Visser održala je predavanje o visoko konfliktnim razvodima, nakon čega je Sander van Arum, stručnjak iz područja zaštite djece prezentirao model upravljanja rizikom i tretmanom počinitelja u sklopu sistemskog pristupa.

Sastanak razmjene

Program sastanka bio je usmjeren na razmjenu različitih iskustava u razvoju multidisciplinarnih i intersektorskih modela, uz naglasak na primjenu i prilagođavanje modela, kao i konzultaciju vezano uz metodologiju projekta te smjernice dobre prakse.

Dan nakon studijskih posjeta bio je rezerviran za treći po redu sastanak razmjene, koji je otvorila koordinatorica projekta PROMISE, Turid Heiberg. Sljedeći fokus je bio na pilot zemljama uključenima u projekt te je svaki predstavnik pilot zemalja podijelio svoju perspektivu, napredak i izazove u primjeni multidisciplinarnog i intersektorskog modela u svojim nacionalnim kontekstima. Sastanak je također bio usmjeren na metodologiju projekta, uključujući razvoj instrumenata za praćenje i ključnih smjernica dobrih praksi u odnosu na metodologija, gdje su vrijedan doprinos predstavljale rasprave u radnim skupinama. Poslijepodnevni dio sastanka bio je predviđen za različite aspekte primjene djeci prilagođenog modela i ishoda projekta, naročito u procesu zagovaranja, također raspravljeni u radnim skupinama. Na kraju sastanka razmjene sva četiri eksperta PROMISE projekta, među njima i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Gordana Buljan Flander, iznenadili su Bragija Guðbrandssona zahvalivši mu na nevjerojatnom doprinosu projektu te primjeni multidiscpilinarnog i intersektorskog modela u Europi.

Nakon inspirativnog sastanka razmjene, održan je projektni sastanak 15. ožujka, s naglaskom na pregled dosadašnjeg tijeka projekta te ishode. Partneri i eksperti detaljno su raspravili sve važne aspekte projekta i dali važan doprinos nužan za finalizaciju konačnih ishoda projekta.

O projektu PROMISE

Cilj projekta PROMISE koji je započeo 2015. i traje do 2017. godine je poticanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja, čime se djeci čini dostupnom zaštita u okviru pravosudnog sustava, umanjuje moguća retraumatizacija te osiguravaju najviši profesionalni standardi za oporavak. Polazeći od zakona i smjernica Ujedinjenih naroda, Europske unije i Vijeća Europe te postojećeg Barnahus modela dječjih kuća, ovaj je projekt usmjeren na osnaživanje kapaciteta, znanja i razmjene među vladinim sektorima pravosuđa i skrbi o djeci, medicinskog područja, forenzičnih i terapeutskih usluga, kao i nevladinim organizacijama usmjerenima na dječja prava i zagovaranje. Projekt promovira „one-stop“ pristup djeci žrtvama i svjedocima nasilja, smanjujući broj intervjua i osiguravajući sveobuhvatnu skrb što uključuje socijalnu, medicinsku, terapeutsku i pravnu podršku.

Na čelu projekta je Tajništvo Vijeća zemalja baltičkog mora (Council of the Baltic Sea States Secretariat). Partneri uključuju sljedeće organizacije: Child Circle (Belgija), Health Action Partnership International (Ujedinjeno Kraljevstvo), Institut Verwey-Jonker (Nizozemska) te Dječje kuće u Islandu, Linköpingu and Stockholmu (Island i Švedska). Također se zasniva na stručnosti vodećih stručnjaka u području pravosuđa, psihologije, sociologije, pedijatrije i psihijatrije raznih Europskih zemalja. Pilot zemlje uključene u projekt su: Bugarska, Cipar, Estonija, Njemačka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska i Ujedinjeno Kraljevstvo (Engleska i Škotska). Ove su zemlje identificirane kao zemlje koje imaju interes i potencijal za promjenu i prilagodbu svojih postojećih ustanova i usluga podrške djeci žrtvama i svjedocima nasilja prema multidisciplinarnosti i međuinstitucionalnoj suradnji. Ove će zemlje učiti od postojećih modela te razmjenjivati iskustva s ciljem podupiranja kapaciteta i strategija primjene na nacionalnim razinama.

Ključni dokumenti i detaljnije informacije o projektu dostupne su na web stranicama projekta PROMISE: http://www.childcentre.info/promise/

Print Friendly, PDF & Email