Na simpoziju o psihijatrijskom sestrinstvu

Simpozij Psihijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara s temom: „Long term care“ i Psihijatrijsko sestrinstvo u DTS-u i DTP-u održan je u hotelu Westin u Zagrebu 18. studenog 2016. Gošća okruglog stola bila je predstavnica HZZO-a dr.Dubravka Pezelj Duliba sa kojom se razgovaralo o problemu nemogućnosti šifriranja postupaka koje sestre svakodnevno rade. Radna skupina dobila je zadatak definirati te postupke i proslijediti ih u HZZO, kako bi se omogućilo šifriranje postupaka za visokoobrazovane sestre. Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predstavljala je glavna sestra Vesna Jurčić, magistra sestrinstva.

Teme simpozija bile su:

– psihijatrijsko sestrinstvo u DTP-u

– nove mogućnosti liječenja i primjena dugodjelujućih antipsihotika

– važnost medicinske sestre u menadžmentu Alzheimerove bolesti

– zbrinjavanje pacijenata na odjelu za psihosocijalnu rehabilitaciju

– terapijske mogućnosti grupne psihoterapije kod depresivnog poremećaja

– „long term care“

– „sestro, a gdje ću ja?“

– dugotrajna skrb za oboljele od shizofrenije

– rad u klubu liječenih alkoholičara

– organizirano stanovanje duševno oboljelih osoba


Print Friendly, PDF & Email