Na seminaru o razvoju kompetencija edukacijskih rehabilitatora i logopeda u Vukovaru

U Vukovaru je u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u OŠ Dragutina Domjanića 28. kolovoza 2017. godine održan seminar „Razvoj kompetencija edukacijskih rehabilitatora i logopeda – uloge i osnaživanje“.

Seminar je namijenjen stručnim suradnicima rehabilitatorima i logopedima u sustavu obrazovanja, a voditeljica je bila Mara Capar, prof., viša savjetnica za stručne suradnike edukacijsko-rehabilitacijskog profila Agencije za odgoj i obrazovanje. Na seminaru je sudjelovala i dr.sc. Bruna Profaca, voditeljica dijagnostike i tretmana u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, koja je za polaznike održala predavanje „Osnaživanje i jačanje kompetencija stručnjaka koji rade s djecom, učiteljima i roditeljima“ te radionicu „Stres stručnjaka koji rade s djecom, nastavnicima i roditeljima: prepoznavanje i podrška“.

Predavačice i voditeljice radionica bile su i doc.dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza i dr. sc. Jasna Kudek Mirošević. Zadovoljstvo seminarom su izrazili svi polaznici, njih oko 80, a bila je to i prilika za sagledavanje kompetencija stručnih suradnika s različitih aspekata, kao i za podršku njihovom zahtjevnom radu s djecom, roditeljima i nastavnicima.

Print Friendly, PDF & Email