Posebna izaslanica glavnog tajnika UN-a za nasilje nad djecom Marta Santos Pais sazvala je u suradnji s Vijećem Europe međuregionalni susret o nasilju nad djecom na visokoj razini u Strasbourgu 18. i 19. lipnja 2015. Tema je bila eliminacija seksualnog zlostavljanja djece.

Gabriella Battaini-Dragoni, zamjenica glavnog tajnika Vijeća Europe, Marta Santos Pais, specijalna izaslanica glavnog tajnika UN-a o nasilju nad djecom i Maud de Boer-Buquicchio, posebna izvjestiteljica UN-a o prodaji djece, dječje prostitucije i dječje pornografije, službeno su otvorile ovaj međuregionalni susret.

Ravnateljica Poliklinike, prof. dr. Gordana Buljan Flander pozvana je održati stručnu prezentaciju o izazovima u pružanju djetetu prijateljske pravne zaštite i tretmanu za djecu žrtve seksualnog zlostavljanja u krugu povjerenja. Tijekom svoje prezentacije ravnateljica je prenijela iskustva Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Psihologinja Ana Marija Španić također je kao stručnjak sudjelovala na ovom međuregionalnom susretu.

Uzajamno podupiranje regionalnih organizacija cijeloga svijeta

Cilj međuregionalnog susreta u Strasbourgu bio je procijeniti napredak regionalnih organizacija i institucija obzirom na dosadašnja postignuća, razmatranje trendova i zajedničkih pitanja, te podjela inicijative i utvrđivanje mogućnosti međuregionalne suradnje. Regionalnim organizacijama iz cijelog svijeta omogućeno je da se uzajamno podupiru u rješavanju globalnog problema nasilja nad djecom, te da dijele pravne i druge provedbene inicijative koje promiču borbu protiv nasilja nad djecom.

Regionalni predstavnici i stručnjaci raspravljali su tako o prevenciji i suzbijanju seksualnog nasilja i iskorištavanja djece, dijeljenje strategija, političkih okvira zakona, dobrim praksama i izazovima u određenim regijama. Raspravi su pridonijeli i međunarodni stručnjaci koji rade u regionalnim tijelima, primjerice Lanzarote odbor koji prati Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja.

Tematske sesije su organizirane u tri dijela:

1. tematska sjednica pokrila je seksualno zlostavljanje djece u krugu povjerenja

2. tematska sjednica bila je o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija

3. tematska sjednica stavila je naglasak na jačanje međunarodne suradnje za zaštitu djece od seksualnog nasilja.

Više informacija o međuregijskom sastanku na visokoj razini u Strasbourgu možete pročitati na linku:

http://www.coe.int/t/dg3/children/UNCrossRegionalMeeting/UN_CRM_concept_note_and_programme_rev.pdf

Print Friendly, PDF & Email