Povodom obilježavanja Dana metalnog zdravlja 10. listopada  Grad Zagreb i Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba organizirali su 9. listopada međunarodni stručni skup pod nazivom „Povezani za dobrobit djece: Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i tretmanu traume u djetinjstvu u obiteljskom okruženju“ za stručnjake koji svakodnevno rade u području zašite djece. Predavanja na skupu su održali su međunarodno priznati stručnjaci iz Europe i Hrvatske  putem Zoom platforme.

Ovaj skup je privukao iznimno velik broj sudionika iz područja zaštite djece (zdravstvo, pravosuđe, policija, socijalna skrb, obrazovanje), dosad nezabilježen u regiji, sa čak tisuću registriranih sudionika, što dokazuje da stručnjaci teže kontinuiranoj edukaciji u području zaštite i brige o mentalnom zdravlju djece. Zbog tako velikog interesa planiramo uskoro organizacija sličnog skupa, a sve najave bit će pravovremeno objavljene na web stranici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba (https://www.poliklinika-djeca.hr/).

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije svako peto dijete ima neki poremećaj mentalnog zdravlja, a tek svako peto dijete dobije adekvatnu stručnu pomoć. Budući da ne postoji jedna struka ili institucija koja adekvatno može odgovoriti na potrebe i prava djeteta sa iskustvom traume, multidisciplinarnost i intersektorska suradnja jedini su modeli koordiniranog i adekvatnog postupanja u zaštiti djece i mladih, odnosno njihovog mentalnog zdravlja, i tome je ovaj skup bio posvećen. 

Stručni skup otvorila je prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece naglasivši da će ovaj skup donijeti rezultate na način da multidisciplinarnost i intersektorska suradnja od danas još više žive u djelima, a ne kao slova na papiru.

Zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba, dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević posebno se osvrnula na  važnost lokalnog djelovanja u svrhu očuvanja zdravlja djeci i mladih te je istaknula dva važna projekta Grada Zagreba: „Podrška na dlanu“ i kampanju „Borci protiv koronavirusa“ koja će biti pokrenuta kroz nekoliko dana u vidu plakata s istaknutim preporukama za prevenciju širenja COVID-19 virusa.

Predstavnik Odbora mladih Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Patrik Žagar, govorio je kako odrasli trebaju djecu i mlade više pitati što osjećaju i kako im možemo pomoći, odnosno da je bolje povezivanje stručnjaka koje bi dovelo do toga da mladi, roditelji, stručnjaci i obitelj bolje razumiju probleme, ali i lakše dolaze do rješenja. Istaknuo je da se nada da će ovaj skup doprinijeti tome da među mladima nema propuštenih prilika za pomoći u situacijama kada im je ona nužna i potreba.

Sutkinja dr. sc. Lana Petö Kujundžić, Predsjednica odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu, navela je da se djeci zaista prilagođeno pravosuđe odnosi na suradnju između stručnjaka i zajedničkog okvira i plana intervencija i djelovanja u svrhu procjene najboljeg interesa svakog pojedinog djeteta.

Doc. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med., spec. psih., subspec dječje i adolescentne psihijatrije istaknula je da iako svako peto dijete ima mentalni poremećaj, tek svako peto dobije adekvatno pomoć, a to nas obvezuje da djelujemo žurno i po pitanju prevencije, ali i konkretnih intervencija.

Saborski zastupnik dr. sc. Ivan Čelić, član saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, specijalist psihijatrije, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju »Vrapče« održao je predavanje pod naslovom »Mentalno zdravlje mladih u kontekstu nacionalne strategije razvoja mentalnog zdravlja 2020.-2030.«.

Mr.sc. Tatjana Katkić Stanić, načelnica sektora za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb, upozorila je na važnost poštivanja odluka struke vezanih uz najbolji interes djeteta posebice u slučajevima razvoda.

Renomirana stručnjakinja iz Švedske Olivia Lind Haldorsson, voditeljica Children at Risk Unit Council of Baltic Sea States naglasila je da ako radimo u skladu sa standardima koje smo postavili u multidisciplinarnom kontekstu, možemo kao stručnjaci osigurati sveobuhvatan, dostupan, multidisciplinarni i međuresorni odgovor za svako dijete na način da interesi djeteta uvijek ostanu primarno pitanje.

Prof. dr. sc. Milica Pejović Milovančević, spec. dječje psihijatrije direktorica Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu naglasila je važnost ulaganja u ne samo multidisciplinarnu i intersektorsku suradnju nego i regionalnu s ciljem razvoja i uspostave dobrih praksi regije u zaštiti djece.

Prim. Marija Posavec, dr. med., spec. školske i sveučilišne medicine, predsjednica Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu, istaknula je iznimno važnu ulogu sistematskih pregleda u okviru škole i vrtića koji mogu biti izvrsno startno polazište i procjenu djece i mladih koja su riziku za narušavanje mentalnog zdravlja.

Prof. dr. sc. Marina Ajduković sa Studijskog centara socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ukazala je i na teškoće i izazove multidisciplinarne i međuresorne suradnje zbog zahtjevnosti problematike te naglasila važnost edukacije i supervizije stručnjaka u svrhu očuvanja njihovog mentalnog zdravlja koje je preduvjet za pomoć djeci i njihovim obiteljima.

Anita Matijević, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji u Upravi kriminalističke policije, osvrnula se na važnost hitnog i žurnog postupanja u slučajevima razotkrivanja žrtve te istaknula važnost aktivnog simultanog djelovanja svih resora.

Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinička psihologinja naglasila je važnost integrativnog pristupa kako u dijagnostičkom tako i u terapijskom pristupu ponajviše u vidu sprječavanja reviktimizacije i retraumatizacije djeteta.

Zbog velikog interesa stručnjaka uskoro ćemo organizati sličan stručni skup. Najava skupa bit će objavljena na web stranici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba (https://www.poliklinika-djeca.hr/ ).

Za sve dodatne upite možete se obratiti na kresimir.prijatelj@poliklinika-djeca.hr ili ana.raguz@poliklinika-djeca.hr

Print Friendly, PDF & Email