Grad Zagreb i Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba organizirali su 13. studenog 2020. međunarodni stručni skup pod nazivom „Pandemija COVID-19 i mentalno zdravlje djece i adolescenata: prijetnja i prilika“ za stručnjake koji svakodnevno rade u području zaštite djece. Predavanja na skupu su održali stručnjaci iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i Poliklinike Kocijan Hercigonja putem Zoom platforme.

Skup je privukao tisuću sudionika iz područja zaštite djece (zdravstvo, pravosuđe, policija, socijalna skrb, obrazovanje) iz Hrvatske, ali i regije (Slovenija, Srbija, BiH, Crna Gora i Makedonija), što pokazuje da stručnjaci teže kontinuiranoj edukaciji u području zaštite i brige o mentalnom zdravlju djece u aktualnim okolnostima uzrokovanim zdravstvenom krizom.

Uvodno izlaganje o radu Poliklinike za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 održala je ravnateljica Poliklinike prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander koja je dodatno sudionike uputila gdje mogu pronaći korisne materijale za rad s djecom i mladima u aktualnoj zdravstvenoj krizi. Prezentaciju o rezultatima i implikacijama dosadašnjih istraživanja mentalnog zdravlja djece i mladih izložila je psihijatrica Poliklinike doc. prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dok je klinička psihologinja Poliklinike doc. dr. sc. Bruna Profaca održala prezentaciju na temu psihološke podrške u vrijeme pandemije i svojim predavanjem otvorila pitanje: „Vidimo li one koji su ranjiviji?“.

S obzirom na povratne informacije sudionika s ranijih online edukacija i iskazanom interesu za više praktičnih znanja, u sklopu ovog online skupa odlučili smo organizirati i prikaz praktičnog dijela rada s djecom i mladima u zdravstvenoj krizi. Predavanje “COVID-19 i mentalno zdravlje” je održala psihijatrica prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, a prikaze slučajeva psihologinje Poliklinike Tea Brezinšćak, Ana Marija Španić i Mirna Čagalj Farkas. Stručnjakinje Poliklinike svoje prikaze slučajeva su održale pod skupnim nazivom „Što ostaje skriveno ispod maske: odrastanje u doba pandemije“. Prikaz rada dnevne bolnice za vrijeme pandemije i trajanja lockdowna izložila je voditeljica dnevne bolnice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, psihijatrica Marjeta Knez Turčinović.

“Stručno i detaljno obrađena teorijska osnova” i “nadahnjujuća izlaganja prikaza slučajeva” bili su samo neki od komentara sudionika koji su pristizali na chat za vrijeme trajanja webinara.

Hvala svima još jednom na velikom odazivu. Za informacije o sljedećim online skupovima i drugim aktivnostima pratite Facebook i web stranicu Poliklinike.           

 

Print Friendly, PDF & Email