Psihologinja Poliklinike Ella Selak Bagarić održala je pozvano predavanje kao ekspert Vijeća Europe  05. svibnja 2017. na međunarodnoj konferenciji u organizaciji tuniškog ministarstva pravosuđa, ministarstva žena, obitelji i djeteta i Vijeća Europe u Tunisu o suzbijanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece  (Conférence internationale sur la prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels à l’encontre des enfants – Expériences comparées entre l’Europe et la Tunisie) s temom Multidisciplinary approach in protection of sexually abused children– Child and Youth Protection Center of Zagreb (Multidisciplinarni pristup u zaštiti seksualno zlostavljane djece – Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba). Ovaj međunarodni skup okupio je eksperte različitih profila u području zaštite prava djece iz cijelog svijeta.

Print Friendly, PDF & Email