U organizaciji udruge Hrabri telefon održana je 17. svibnja 2018. međunarodna konferencija “Sigurno djetinjstvo: prevencija nasilja od predškolske dobi”. Konferencija je prvenstveno namijenjena stručnim suradnicima i odgajateljima koji rade u dječjim vrtićima, ali i ostalim zainteresiranim stručnjacima koji rade s djecom, djelatnicima centara za socijalnu skrb te stručnjacima mentalnog zdravlja iz različitih institucija i dijelova sustava.

Tijekom konferencije održana je panel diskusija u kojoj je ispred Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba sudjelovala Renata Ćorić Špoljar, klinička psihologinja, govoreći iz perspektive stručnjaka mentalnog zdravlja o mogućnostima preventivnog djelovanju u području zaštite djece od nasilja te nužnosti intersektorske suradnje u tim slučajevima. Ispred Agencije za odgoj i obrazovanje na panel diskusiji je sudjelovala Sanja Jelovčić, prof. ped., koja je govorila o njihovoj preventivnoj ulozi i programima koji se provode u vrtićima. Vesna Kanceljak, dipl. soc. radnica iz Centra za socijalnu skrb Zagreb  govorila je o ulozi centara za socijalnu skrb i njihovim mjerama, a ispred Ministarstva unutarnjih poslova Marko Pavić je govorio o ulozi policije, kada se i kako uključuje. Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu dr.sc. Lana Petö-Kujundžić je govorila o zakonskom okviru kada je u pitanju nasilje prema djeci kao i o djeci koja se suočavaju s dolaskom na sud.

Cilj  panel diskusije bio je sudionicima konferencije približiti rad institucija koje sudjeluju u zaštiti djece te kroz raspravu doći do novih ideja kako poboljšati suradnju i u što većoj mjeri raditi na prevenciji.

 

Print Friendly, PDF & Email