Kao i ranijih godina, i ove su godine stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba sudjelovali na XIII. Europskoj konferenciji o zlostavljanju i zanemarivanju djece u organizaciji ISPCAN-a ( International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect – Međunarodnog udruženja za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece), koja je održana od 15.do 18. rujna 2013.  u Dublinu (Irska).

Ovo je konferencija na kojoj se redovito prezentiraju inovativni pristupi prevenciji i intervencijama u području zaštite od zlostavljanja i zanemarivanja djece, rezultati novijih istraživanja i inicijative u praksi. Tema ovogodišnje konferencije bila je „Zaštita djece u svijetu koji se mijenja“.

Na konferenciji su sudjelovale Sena Puhovski, prof. psihologije, Ivana Ćosić Pregrad, prof. psihologije i Dr.sc. Bruna Profaca, iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba koje su prezentirale rad „Vršnjačko nasilje: razlike između djece koja trpe nasilje i one koja ga čine“ („ Bullying: Differences between children who are victims and those who are violent“). Osim njih, koautorice na ovom radu su i Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i Ana Marija Španić, mag.psihologije.

Glavna područja konferencije bila su:

– Zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja kroz rani i stalni angažman

– Intervencije i programi za djecu i obitelji koje su izložene teškoćama

– Dječja prava i sudjelovanje

– Reforme u politici socijalne zaštite i zaštite djece

– Djeca u izvan obiteljskim uvjetima

– Praksa temeljena na pokazateljima

Pozvani predavači na konferenciji su bili: Prof. Marit Skivenes, Dr. David Wolfe, Dr.Alberto Pellai, Dr. Aron Shlonski, Dr. Peter Adrianssens, Gordon Jeyes i Dr. Marie Keenan. Na konferenciji su najnoviju literaturu iz ovog područja prezentirali vodeći izdavači, a djelovanje u području zaštite zlostavljane djece su prikazali, osim ISPCAN-a i druga udruženja i organizacije (APSAC, BASPCAN, Irish Association for Counselling and Psychotherapy, Dubai Foundation for Women and Children, Vijeće Europe i dr…)

Program ove konferencije u cijelosti je dostupan na stranicama:

http://c.ymcdn.com/sites/www.ispcan.org/resource/resmgr/dublin_2013/

dublin_conference_programme_.pdf

http://programme.exordo.com/ispcan2013dublin/proceedings/programme

Print Friendly, PDF & Email