Konferencija “Položaj žrtava trgovine ljudima u Srbiji u svjetlu prava žrtava na refleksiju” održana je 7. 12. 2017. u Beogradu u organizaciji Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima iz Beograda i OESS-a (Organizacije za europsku sigurnost i suradnju). Okupljeni su stručnjaci iz svih relevantnih institucija u regiji, a u svrhu razmjene iskustava i dobre prakse. Ispred Poliklinike su sudjelovale ravnateljica,  prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander i psihologinja Ella Selak Bagarić.

Uvodnim govorima konferenciju su otvorili Nina Mitić, pomoćnica Ministra rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, Mitar Đurašković, nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Aleksandar Kirilenko iz ureda specijalnog predstavnika i koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima OESS-a i Joseph Mellott, zamjenik šefa Misije OESS-a u Srbiji.

Na konferenciji je prikazan zakonski okvir žrtve u kaznenom postupku, kao i ograničenja njezinih prava u praksi u smislu suprostavljenih propisa, provedba istrage u svjetlu rizika od sekundarne viktimizacije žrtve, važnost pružanja psihološke podrške ali i izazovi u radu, kao i iskustva i praksa drugih zemalja u ostvarivanju prava na refleksiju i sudjelovanju žrtava u kaznenom postupku te ostvarivanju prava na psihoterapijsku podršku.

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander održala je pozvano predavanje s temom “Što je djeci žrtvama trgovine ljudima potrebno prije, tijekom i nakon suđenja?” u kojemu su predstavljeni nalazi znanstvenih istraživanja o prediktorima dječjeg stresa tijekom sudskih postupaka, najučestalijim strahovima i potrebama djece, te su prezentirani i međunarodni pravni standardi kao okvir u djelovanju, odnosno procesu implementacije zaštite djece iz teorije u praksu. Istaknuta je i važnost pristupa prilagođenog djeci, te je prikazan rad naše Poliklinike u svjetlu podrške djeci i suradnje sa sudovima. Podsjetimo, Poliklinika omogućava sudovima u Zagrebu da se provedba intervjua s djetetom odvije u našem prostoru predviđenom za forenzičnu djelatnost, od strane educiranog stručnjaka Poliklinike. Na konferenciji je sudjelovala i naša psihologinja Ella Selak Bagarić.

Print Friendly, PDF & Email