U organizaciji Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Zagrebu je u Hrvatskom liječničkom domu  29. ožujka 2019.  održana konferencija „Mentalno zdravlje djece i mladih – multidisciplinarni pristup u promociji, prevenciji, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji“. Na konferenciji se okupio veći broj međunarodnih i hrvatskih stručnjaka s područja neuroznanosti, prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije mentalnih poremećaja kod djece i mladih. Ispred Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba sudjelovali su zamjenik ravnateljice prim. Domagoj Štimac, dr. med., spec. psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije i psihologinja Ana Raguž.

Prvog dana konferencije predavanja su održali dr. Ivana Rosenzweig sa Sleep and Brain Plasticity Centre, King’s College (London, UK)  na temu „​Spavanje i san – Važnost za mentalno zdravlje mladih“, prof. dr. sc. Zdravko Petanjek s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski institut za istraživanje mozga pod nazivom „Razvojna neuroznanost – implikacije za mentalno zdravlje djece i mladih“ te Albert i Leonida Mrgole sa Vezali Instituta iz Slovenije na temu „Edukacija roditelja kao mentalna preventiva kliničkih simptoma kod djece i adolescenata“. Nadalje, stručnjaci sa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo održali su predavanja o  utjecaju alkohola na zdravlje mladih, promicanju zdravstvene pismenosti u unaprjeđenju mentalnog zdravlja,  o ulozi školske medicine u kontekstu mentalnog zdravlje te o probiru mentalnog zdravlja u školskoj dobi.

Prim. Domagoj Štimac je održao predavanje pod nazivom „Emocionalno zlostavljanje u visokokonfliktnim razvodima – interdisciplinarna suradnja stručnjaka“ u kojem su bili obuhvaćeni pregledi nalaza recentnih istraživanja o efektima visoko-konfliktnog razvoda na mentalno zdravlje djece, a naglasak predavanja bio je na važnosti prepoznavanja emocionalno zlostavljajućih ponašanja spram djece. Također, prim. Domagoj Štimac govorio je o važnosti suradnje i koordinacije zdravstvenih, pravosudnih i socijalnih institucija u zaštiti najboljeg interesa djece.

Ana Raguž, mag.psych., održala je predavanje „Izazovi odrastanja online“ u kojem su prikazani nalazi brojnih recentnih studija kao i rezultati provedenih istraživanja Poliklinike i Hrabrog telefona. Osim o mogućnostima suvremenih tehnologija, govorilo se i o mogućim rizicima s naglaskom na cyberbulling, sexting i sextortion, kao i o specifičnostima traumatizacije u online svijetu te o utjecaju doživljenog na mentalno zdravlje. Također, u predavanju je poseban osvrt bio na značaju intersektorske i multidisciplinarne suradnje u slučajevima nasilja putem interneta.

Drugog dana odvijala se postkonferencijska radionica „Hitna stanja u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji“ koju su održali stručnjaci Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež. Stručnjaci su sudionike upoznali s pregledom hitnih stanja u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji, a kao hitna stanja detaljno su razmatrani neurorazvojni poremećaji (ADHD, intelektualne teškoće, poremećaji iz autističnog spektra), agresivna ponašanja, anksiozna i depresivna stanja, suicidalna ponašanja kao i druga hitna stanja poput somatoformnih, konverzivnih i disocijativnih poremećaja te zlostavljanja i zanemarivanja.

Oba dana konferencije stručnjaci su aktivno i s interesom diskutirali i progovarali o aktualnim temama i izazovima koje se odnose na preventivni, dijagnostički i tretmanski rad stručnjaka iz različitih sektora u zaštiti djece i mladih.

Više o konferenciji i programu konferencije na linku: https://www.edukacija-mzdm.com/

Print Friendly, PDF & Email