Psihologinje Poliklinike Mia Roje i Ella Selak Bagarić sudjelovale su na konferenciji Europske Komisije “Child Friendly Justice and Integrated Child Protection Systems – Lessons Learned from EU Projects” (hrv. Djeci prilagođeno pravosuđe i integrirano sustavi zaštite djece – lekcije naučene u EU projektima) u Bruxellesu  25. i 26. lipnja 2018.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba je pozvana sudjelovati kao primjer inspirativne prakse u svijetu, a Ella Selak Bagarić, mag.psych. predstavila je naš model te specifičnosti u radu sa psihotraumatiziranom djecom i terapijskim psima.

Rad Poliklinike kao primjer dobre prakse istaknuli su kolege iz Srbije i sudionici PROMISE projekta.

 

Print Friendly, PDF & Email