Članice Multidisciplinarnog tima projekta Child Protection Hub – prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i sutkinja za mladež Lana Peto Kujundžić sudjelovale su na dvodnevnoj konferenciji (09.-10. studenoga 2015.) u Prištini pod nazivom „Sharing the Realities of Multi-Disciplinary Team Working“. Konferencija je provedena u organizaciji Terre des Hommesa i Defence for Children, u sklopu projekta Child Protection Hub for SEE čiji je partner udruga Hrabri telefon.

Konferencija je skupila pozamašan broj stručnjaka koji rade na području zaštite djece iz različitih zemalja (Hrvatska, BIH, Srbija, Moldavija, Makedonija, Rumunjska, Bugarska, UK, Nizozemska, Abanija, Kosovo) te iz različitih sektora – vlada, institucije socijalne skrbi, zdravstvene institucije, nevladin sektor. Stručnjaci su u malim skupinama raspravljali o iskustvima i izazovima, kao i zakonodavnom okviru multisektorske suradnje te prezentirali dobre prakse.

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i sutkinja za mladež Lana Peto Kujundžić prezentirale su suradnju Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i Županijskog suda u Zagrebu koja, među ostalim, ima za svrhu umanjivanje broja davanja iskaza od strane djeteta u kaznenom postupku. Sudionici su uvidjeli važnost ovakvog načina rada te suradnju opisali primjerom dobre prakse. Također su iskazali interes za primjenom ovakvog modela rada u svrhu zaštite djece u svojim zemljama.


O Projektu:

Od prosinca 2014. godine Hrabri telefon je postao partnerom na trogodišnjem projektu „Child Protection Hub for SEE“.

Cilj Projekta je razvoj jake regionalne zajednice praksi i inovacija u Jugoistočnoj Europi, između dionika koji direktno doprinose razvoju i realizaciji usluga u zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja (akademski stručnjaci, donosioci odluka, stručnjaci, korisnici). Projekt strateški naglašava tri tipa intervencija (upravljanje znanjem, izgradnja kapaciteta i zagovaranje) u regionalnoj mreži profesionalaca i agencija, potpomognuti posebno kreiranom On-line platformom (Child Protection Hub). Fokus platforme je na uslugama i vještinama vezanim uz zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Child Hub će omogućiti umrežavanje i poslovnu suradnju među dionicima u zemljama jugoistočne Europe. Povećati će se prilike za poboljšanje znanja i vještina i kreirati proces stalnog usavršavanja praksi (kroz edukaciju, razmjenu vršnjačkog iskustava i znanja, internet knjižnicu te putem izvora dostupnih na 5 jezika). Projekt će također ponuditi platformu za zagovaranje razvoja politika i inovacija.

Projekt se provodi u 8 zemalja Jugoistočne Europe (Albanija, BIH, Bugarska, Hrvatska, Kosovo, Rumunjska i Srbija), a vodi ga regionalni ured “Terre des homes” u Budimpešti. Projekt financira Europska unija, OAK Foundation i Austrian Development Cooperation.

Print Friendly, PDF & Email