Na ISPCAN konferenciji u Dubaiju

U Dubaiju je od 19. – 22. studenog održana Konferencija o problemu zlostavljanja i zanemarivanja djece, pod pokroviteljstvom The International Society for Child Abuse and Neglect (ISPCAN), krovne institucije za praćenje i prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja u dječjoj dobi. Predsjednik ISPCAN-a dr. sc. Bernard J. Gerbaka održao je uvodno predavanje. U programu konferencije sudjelovali su također i Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo znanosti, kao i UNICEF, te Svjetska zdravstvena organizacija.

Glavna tema bila je „ From legislation to implementation“ (eng. “Od legislative do implementacije”) sa ciljem osnaženja primjene strukturiranih programa praćenja i prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djece, te njihove evalucije u procjeni uspješnosti.

Osobita pozornost posvećena je najnovijim znanstvenim spoznajama o promjenama koje se zbivaju u mozgu djece izložene zlostavljanju i zanemarivanju te važnosti interdisciplinarnog pristupa, kao najboljoj praksi u cilju prevencije svih oblika nasilja prema djeci. Susret stručnjaka iz cijeloga svijeta omogućio je razmjenu iskustava i dogovore o daljim zajedničkim aktivnostima.

Neuropedijatrica Poliklinike doc. dr.sc. Vanja Slijepčević Saftić i psihologinja Ella Selak Bagarić, prof. su na Konferenciji aktivno sudjelovale prezentacijom rada: “Fetal alcohol syndrome – The risk for repeated abuse”  (Autori: V. Saftić, E. Selak Bagarić, G. Buljan Flander, D. Štimac).

Naš rad je bio koncipiran prikazom pacijenata sa fetalnim alkoholnim sindromom, sa osobitim naglaskom na problematiku primarno zanemarenih interesa djeteta na pravo na zdravlje, u kontekstu fetalnog zlostavljanja, a potom i posljedičnoj, dodatnoj i naknadnoj povećanoj incidenciji izloženosti ponovljenom zlostavljanju i /ili zanemarivanju, temeljem nepovoljnih okolišnih činitelja odrastanja. Oni se prvenstveno odnose na smještaj izvan primarne obitelji, te seksualno, tjelesno i emocionalno zlostavljanje i/ili zanemarivanje. Naglašeno je značenje ranog prepoznavanja djece sa fetalnim alkoholnim sindromom, osobito u cilju zadovoljavanja njihovih posebnih potreba od rane dobi koje se odnose na medicinski, pravni i socijalni aspekt. U tom kontekstu je naglašena multisektorska suradnja i personalizirani pristup svakom takvom djetetu.

Print Friendly, PDF & Email