Na dan Konvencije o pravima djeteta 20. studenog u Opatiji je održan II. međunarodni simpozij “Koraci za budućnost bez nasilja” – Nasilje i mladi” u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odjela socijalne medicine i Odsjeka za prevenciju nasilja.

Simpozij je održan s ciljem doprinosa prevenciji nasilja  multisektorskim pristupom, identificiranjem problema i naglašavanjem učenja na primjerima dobre prakse.  Stoga su sudjelovali brojni stručnjaci iz različitih sektora koji se bave problematikom nasilja i mladih – zdravstveni djelatnici, nastavnici, sociolozi, psiholozi, edukacijski rehabilitatori, djelatnici policije i pravosuđa, predstavnici civilnog društva, predstavnici medija i drugi, kako bi kritičkim osvrtom kroz multidisciplinarni pristup doprinjeli uvijek aktualnoj raspravi o prevenciji nasilja među mladima, omogući međusektorska povezanost, identificiraju problemi i naglasi učenje na primjerima dobre prakse.

Naglašeni su odgovornost svakog segmenta društva sa svog pojedinog aspekta za pojavnost i prevenciju nasilja te važnost međusektorske suradnje, a tijekom simpozija su istaknuti i primjeri dobre prakse iz Hrvatske i regije.

Uz poster sekciju, održane su četiri plenarne sekcije: “Zdravstvo i školstvo”, “Socijalna skrb, policija i pravosuđe”, “Mediji i civilno društvo”. U sekciji “Zdravstvo i školstvo” među pozvanim predavačima ravnateljica Poliklinike prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je predavanje na temu “Odrastanje u cyberprostoru: Kako zajedno vratiti sigurnost u djetinjstvo?” u koautorstvu sa psihologinjama Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba Teom Brezinšćak, mag.psych. i Anom Marijom Španić, mag.psych.

Print Friendly, PDF & Email