Europska komisija organizirala je 11. Europski forum o pravima djeteta koji je održan 7. i 8. studenoga 2017. godine u konferencijskom centru Albert Borschette u Bruxellesu u Belgiji. Spefični fokus ovogodišnjeg Foruma bio je na djeci lišenoj slobode te alternativama pritvoru.

Europski forum o pravima djeteta je godišnja konferencija koju organizira Europska komisija. Okuplja ključne aktere iz država članica EU (kao i Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švicarske i zapadnog Balkana), međunarodne organizacije, nevladine udruge, pravobranitelje za djecu, praktičare, akademike i institucije EU za promicanje dobre prakse o pravima djeteta, Cilj Foruma je promicati razmjenu dobrih praksi, olakšati povezivanje na međusektorskoj i međuagencijskoj razini, kao i nacionalnoj te transnacionalnoj, no i promicati učinkovitu suradnju i koordinaciju.

Psihologinja Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Ana Marija Španić pozvana je sudjelovati na Forumu u ime Poliklinike. Prvi dan Foruma bio je posvećen plenarnim govorima predstavnika institucija EU-a i međunarodnih organizacija s ciljem predstavljanja trenutnog pravnog i političkog konteksta na europskoj i međunarodnoj razini.

Drugi je dan bio predviđen za fokusirane rasprave u sklopu četiri paralelne sesije:

• djeca u sukobu sa zakonom

• djeca u imigracijskom pritvoru

• djeca u ustanovama (lišena roditeljske skrbi, s invaliditetom, s teškoćama mentalnog zdravlja)

• djeca čiji su roditelji u zatvoru

Više informacija o samom događaju koji uključuje i program Foruma možete pronaći na sljedećem linku: https://europa.eu/newsroom/events/11th-european-forum-rights-child-children-deprived-their-liberty-and -alternatives-detention_en


Print Friendly, PDF & Email