Na europskoj konferenciji o prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece

U Finskom gradu Tampere održana je 12. Europska regionalna konferencija Međunarodnog udruženja za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect )  od 18-21. rujna 2011.godine. U ime naše Poliklinike u radu konferencije sudjelovala je socijalna radnica Tamara Gojković. Predstavila nas je poster prezentacijom primjera dobre prakse sa temom suradnje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba sa Centrima za socijalnu skrb.

Tijekom konferencije, 400 sudionika dijelilo je svoja iskustva i mišljenja kako predavanjima tako i tijekom radionica i neformalnih okupljanja, uz priliku terenskih posjeta nekim od finskih ustanova specijaliziranih za zaštitu djece.

Print Friendly, PDF & Email