U Lovranu je od 5. do 8. studenog 2015. održano Savjetovanje u okviru Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite, financiran zajmom Svjetske banke čija je implementacija predviđena u razdoblju između 2015. i 2019. godine s ciljem podupiranja Vladine reforme sustava socijalne zaštite.

Cilj održavanja prvog zajedničkog savjetovanja i edukacije medicinskih vještaka Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba s invaliditetom bilo je podizanje razine znanja i kompetencija, s naglaskom na korištenje Međunarodne klasifikacije funkcioniranja.

Ravnateljica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba s invaliditetom dr. Lidija Hrastić Novak govorila je uvodno o jedinstvenom tijelu vještačenja te o svrsi i važnosti ovakvih savjetovanja i edukacija. Edukacija je bila ostvarena kroz četiri teme. Profesorica dr. sc. Gordana Buljan Flander iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba održala je predavanje o specifičnostima procjene djece s teškoćama u razvoju te djece s traumatskim iskustvima. Docentica dr. sc. Ana Wagner-Jakab sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izložila je ulogu i kompetencije edukacijskih rehabilitatora u procesu vještačenja. Prim. dr. sc. Robert Šeparović iz Klinike za tumore KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu predstavio je temu o radnoj sposobnosti onkoloških bolesnika. Prim. dr. sc. Dinko Škegro iz KB Merkur iz Zagreba prikazao je stanja nakon transplantacija solidnih organa (bubrega, jetre, gušterače) i radnu sposobnost u tih bolesnika. Predavači su u sklopu svojih tema održali i radionice.

Sudionici su također održali radionice o važnosti interdisciplinarnog pristupa u postupcima vještačenja, prikazali su postupak ocjenjivanja zdravstvenog stanja i funkcionalne sposobnosti djeteta predškolskog i školskog uzrasta s mnogobrojnim teškoćama u razvoju na temelju Uredbe, te napravili usporedbu s propisima na temelju kojih se ranije vještačilo (Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima NN79/2014 i 10/2014). Na Savjetovanju su u interaktivnom radu rješavani primjeri iz prakse, proveden je test znanja, a skup je evaluiran upitnikom.

Ova edukacija omogućila je stjecanje najnovijih spoznaja i znanja iz pojedinih dijelova medicine i vještačenja, te međusobno upoznavanje suradnika vještaka iz cijele Hrvatske. U skoroj budućnosti bit će i ponovo držana  kako bi se ujednačio rad vještaka na temelju usvajanja novih znanja, osobnih iskustava, razmjenom mišljenja sa eminentnim stručnjacima iz pojedinih područja, uz interaktivni pojedinačni i grupni rad.

Print Friendly, PDF & Email