Na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je u  srijedu 13. ožujka 2019. predavanje na Državnom stručnom skupu ravnatelja osnovnih škola u Šibeniku. Tema predavanja bila je: “Nasilje u školi – prevencija, intervencija, kultura”. Sudjelovalo je 750 ravnatelja osnovnih škola iz cijele Republike Hrvatske, a naglasak je stavljen na rano djelovanje na svaki, pa i najmanji oblik nasilja, u suradnji svih sustava uključenih u skrb o djeci.

Uz prof.dr.sc. Gordanu Buljan Flander skupu je prisustvovala i psihologinja Poliklinike Mia Roje te su dogovorene brojne buduće suradnje sa školama diljem Hrvatske.

Print Friendly, PDF & Email