Nakon uspješnog sastanka u veljači u Zagrebu, drugi od nekoliko sastanaka razmjene organiziran u sklopu projekta pod nazivom Promicanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga (PROMISE) održan je od 14. do 17. lipnja 2016. godine u Reykjaviku na Islandu. Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i psihologinja Poliklinike Ana Marija Španić, aktivno su sudjelovale na sastanku, čiji je fokus primarno bila primjena i trening u sklopu multidisciplinarnih i međuinsititucionalnih usluga podrške za djecu žrtve i svjedoke nasilja.

Posjeta Dječjoj kući – Barnahaus u Reykjaviku

Aktivne rasprave kao dio sastanka uključivale su primjenu projekta, kao i primjenu međuinsititucionalnih usluga podrške za djecu žrtve i svjedoke nasilja na pojedinim nacionalnim razinama. Sastanak razmjene održan je nakon studijske posjete Dječjoj kući (Barnahus) u Reykjaviku, prvoj dječjoj kući prema Barnahus modelu. U sklopu sastanka predstavnici pilot zemalja projekta informirali su sudionike o napretku i izazovima u svojim zemljama. Tijekom sastanka predstavljen je nacrt polazišne točke i praćenja pilot zemalja, kao i metodologija projekta. Tema sastanka bila je i procjena standarda projekta, pravnih odrednica i dobrih praksi, kao i istraživanje poticajnih čimbenika i mogućnosti zagovaranja, završno s danom treninga koji su održali stručnjaci Dječje kuće (Barnahus) u Reykjaviku. Fokus treninga bio je usmjeren na pristup prilagođen djeci, forenzičnom ispitivanju djece, pružanju terapijske i medicinske podrške te prikupljanja podataka u međuinstitucionalnoj suradnji, kao i osnivanje ustanova prema Barnahus modelu i suradnji različitih agencija.

Promocija “one-stop” pristup djeci žrtvama i svjedocima nasilja

Cilj projekta PROMISE koji je započeo 2015. i traje do 2017. godine je poticanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja, čime se djeci čini dostupnom zaštita u okviru pravosudnog sustava, umanjuje moguća retraumatizacija te osiguravaju najviši profesionalni standardi za oporavak. Polazeći od zakona i smjernica Ujedinjenih naroda, Europske unije i Vijeća Europe te postojećeg Barnahus modela dječjih kuća, ovaj je projekt usmjeren na osnaživanje kapaciteta, znanja i razmjene među vladinim sektorima pravosuđa i skrbi o djeci, medicinskog područja, forenzičnih i terapeutskih usluga, kao i nevladinim organizacijama usmjerenima na dječja prava i zagovaranje. Projekt promovira „one-stop“ pristup djeci žrtvama i svjedocima nasilja, smanjujući broj intervjua i osiguravajući sveobuhvatnu skrb što uključuje socijalnu, medicinsku, terapeutsku i pravnu podršku.

Na čelu projekta je Tajništvo Vijeća zemalja baltičkog mora (Council of the Baltic Sea States Secretariat). Partneri uključuju sljedeće organizacije: Child Circle (Belgija), Health Action Partnership International (Ujedinjeno Kraljevstvo), Institut Verwey-Jonker (Nizozemska) te Dječje kuće u Islandu, Linköpingu and Stockholmu (Island i Švedska). Također se zasniva na stručnosti vodećih stručnjaka u području pravosuđa, psihologije, sociologije, pedijatrije i psihijatrije raznih Europskih zemalja. Pilot zemlje uključene u projekt su: Bugarska, Cipar, Estonija, Njemačka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska i Ujedinjeno Kraljevstvo (Engleska i Škotska). Ove su zemlje identificirane kao zemlje koje imaju interes i potencijal za promjenu i prilagodbu svojih postojećih ustanova i usluga podrške djeci žrtvama i svjedocima nasilja prema multidisciplinarnosti i međuinstitucionalnoj suradnji. Ove će zemlje učiti od postojećih modela te razmjenjivati iskustva s ciljem podupiranja kapaciteta i strategija primjene na nacionalnim razinama.

O primjeni Barnahaus modela na nacionalnoj razini

Tijekom sastanka u Reykjaviku predstavnici pilot zemalja informirali su sudionike o postignućima i izazovima u primjeni Barnahus modela na nacionalnoj razini. Dana 3. lipnja ove godine Litva je postala prva od pilot zemalja koja je pokrenula svoju Dječju kuću (Barnahus), pri čemu su mnoge pilot zemlje projekte u procesu osnivanja. Razvoj dokumentacije i smjernica projekta se i dalje nastavlja.

Od 14. do 16. lipnja 42 sudionika projekta PROMISE je raspravljalo o primjeni projekta. Sastanak je održan na Islandu, mjestu osnivanja prve Dječje kuće po Barnahus modelu, koja predstavlja inspiraciju ostalim dječjim kućama i nordijskim, kao i pilot zemljama. Drugi sastanak razmjene započeo je studijskom posjetom Dječjoj kući (Barnahus) u Reykjaviku, nakon čega je uslijedio trening od strane stručnjaka ustanove i ostalih stručnjaka i agencija koje međusobno surađuju kako bi osigurale pristup djece pravosuđu i kvaliteti usluga. Sastanak je još jednom pokazao koliko možemo naučiti jedni od drugih. Pritom je medijski interes vezan uz ovaj projekt sve veći. BBC je nedavno napravio reportažu o Barnahus modelu, dok je sastanak projekta PROMISE bio jedna od glavnih vijesti na islandskoj televiziji.

Glavno pitanje adresirano tijekom sastanka u Reykjaviku bilo je primjena i trening, s ciljem razmatranja operativnih i međuinstitucionalnih modela, dijeljenja metologije treninga i postavljanja timova, kao i treninga vještina potrebnih za adekvatno prikupljanje informacija i intervjuiranje djece.

Ukratko, program sastanka uključivao je sljedeće stavke:

  • studijska posjeta Dječjoj kući (Barnahus) u Reykjaviku
  • procjena standarda projekta PROMISE, kao i pravnih odrednica i dobrih praksi koje potiču ostvarenje pojedinih standarda
  • predstavljanje pilot faze: polazišne točke pilot zemalja, metodologija projekta i način praćenja
  • razmatranje poticajnih čimbenika i mogućnosti zagovaranja: učenje kroz dijeljenje iskustava u osnivanju dosadašnjih djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih modela
  • trening u Dječjoj kući (Barnahus) u Reykjaviku

Najvažnije dokumente sa sastanka i održane prezentacije, kao i više informacija o samom projektu, dostupni su na web stranici projekta PROMISE.

Print Friendly, PDF & Email