Na Danima psihologije u Zadru

XXI Dani psihologije u Zadru, međunarodni znanstveno-stručni skup koji se odvija već 40 godina u organizaciji Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, održani su od 24. do 26. svibnja 2018.

Ispred Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba sudjelovale su psihologinje Mia Roje, mag.psych. i Ana Raguž, mag.psych., s izlaganjem na temu: „Život pred malim ekranom od vrtićke dobi“ (Roje Mia, Buljan Flander Gordana, Španić Ana Marija, Brezinšćak Tea i Raguž Ana).

Ovim izlaganjem predstavljen je dio istraživanja o screen time-u predškolske djece, provedenog 2016./2017. u suradnji Poliklinike s udrugom Hrabri telefon, a s naglaskom na demografske i obiteljske varijable koje ukazuju na povezanost s ukupnim screen time-om mlađe djece.

Print Friendly, PDF & Email