Na ADHD kongresu u Milanu

U organizaciji World Federation of ADHD, u Milanu je od 06. do 09. lipnja 2013. godine održan 4. međunarodni kongres o ADHD-u.

Na kongresu je prisustvovao velik broj stručnjaka iz čitavog svijeta, a aktivno su sudjelovale i djelatnice Poliklinike Dora Kralj, prof. socijalni pedagog i Nikolina Škrlec, dipl. soc. radnica s poster prezentacijom ”Some characteristics of children diagnosed with ADHD and referred to the Child Protection Centre of Zagreb” .

Print Friendly, PDF & Email