7. godišnja konferencija voditelja i voditeljica programa „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno plus“ održana je u Zagrebu 17. i 18. ožujka 2017, a okupilo se 250 sudionika i sudionica iz cijele Hrvatske, koji provode rad s roditeljima u okviru ovog programa. Na konferenciji je kao pozvana predavačica sudjelovala i dr.sc. Bruna Profaca, psihologinja iz Poliklinike. Održala je predavanje na temu „Zamke za roditelje: rizici i mogućnosti podrške“ u kojem je prezentirala moguće rizike, ali i zaštitne faktore za odnos roditelj-dijete i pozitivno roditeljstvo.

Program konferencije je dostupan na linku:

https://media.wix.com/ugd/0f3e3e_d0ce453bcf904dbba84e0fb6a2483894.pdf

Program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno” razvijen je unutar Projekta za podršku roditeljstvu u zajednici (2007. – 2009. godine) kojeg su vodile Ninoslava Pećnik i Branka Starc u okviru Programa podrške ranom razvoju i poticajnom roditeljstvu „Prve tri su najvažnije!“ Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Od 2010. brigu o edukaciji novih voditelja za Programa „Rastimo zajedno“ preuzela je Agencija za odgoj i obrazovanje koja je omogućila širenje dostupnosti programa u vrtićima širom Hrvatske. Savjet za osiguranje kvalitete i razvoj Programa „Rastimo zajedno“ osnovan je 2010. godine radi kontinuiranog praćenja i evaluacije provedbe Programa te unapređenja stručne podrške voditeljicama kroz konzultacije, intervizije i godišnje konferencije. Članice Savjeta bile su autorice programa, predstavnice voditeljica iz dječjih vrtića i obiteljskih centara te predstavnice UNICEF-a i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ nastao je na temelju dosadašnjih aktivnosti Savjeta za osiguranje kvalitete i razvoj Programa „Rastimo zajedno“,  s namjerom da omogući još djelotvorniju podršku Mreži voditeljica i voditelja u nalaženju primjerenih odgovora na potrebe i interese roditelja u različitim zajednicama širom Hrvatske.

Evaluacija Programa „Rastimo zajedno“ provjerila je njegove učinke na roditeljska uvjerenja, doživljaj roditeljstva i ponašanja prema djetetu te podaci prikupljeni od roditelja po završetku programa opisuju njihov osobni rast u roditeljskoj ulozi kao i dobitke koje smatraju da je dijete imalo od njihovog sudjelovanja na radionicama.

Na konferenciji su prezentirani i rezultati vanjske evaluacije ovog programa s roditeljima te ovim putem odajemo priznanje i čestitamo autoricama programa te svim voditeljima i voditeljicama radionica na uspješnom višegodišnjem radu s roditeljima .

Više o cijelom programu „Rastimo zajedno“ moguće je pročitati na stranicama : https://www.rastimozajedno.hr/

Print Friendly, PDF & Email