Ravnateljica Poliklinike prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander i psihologinja Marija Crnković sudjelovale su na Sedmom europskom forumu za prava djece pod nazivom Podrška sustavu zaštite djece kroz ugradnju EU programa za prava  djece  (eng. „Supporting child protection systems through the implementation of the EU Agenda for the rights of the child“),  koji je održan u Bruxellesu 13. i 14. studenoga u organizaciji Europske komisije.

Cilj Foruma je bio razmjena mišljenja o praktičnim mjerama koje se mogu poduzeti za promicanje međuresorne suradnje i multidisciplinarnog pristupa kako bi se osiguralo najbolje moguće uvjete za djecu u sustavu zaštite djece i pravosudnom sustavu te prikupljanje informacija kako EU i drugi akteri mogu podržati države članice u ovom području.


O važnosti jedinstvenog broja 116  linija za djecu

Prvoga dana visoki uzvanici su govorili o zaštiti djece iz njihove perspektive, naglasili su kako je ove godine iznimno veliki broj sudionika koji će diskutirati o preventivnim akcijama, dijeliti dobra iskustva i primjere dobre prakse te kako svaka osoba treba otići s ovog foruma s idejom kako ona može doprinijeti zaštiti djece. Viviane Reding, potpredsjednica Europske komisije i povjerenica za pravosuđe, temeljna prava i građanstvo, govorila je o važnosti hotline-a i broja 116 za djecu. Uspostavilo ga je već 20 zemalja članica , a sedam ga  još nema, ali europska komisija će i dalje na tome inzistirati.

Podaci EU govore da je 15% žrtava trgovine ljudima bilo djeca i važno je kroz EU osigurati strategiju da ta djeca dobiju psihološku i socijalnu pomoć. Također je naglasila važnost uspostavljanja sustava zaštite djece na nacionalnoj i EU razini. Smatra da je važno podijeliti iskustva jer postoje i neka rješenja koja mogu poslužiti drugim zemljama članicama.

Roberta Angelilli, potpredsjednica Europskog parlamenta, naglasila je pozitivne promjene u zadnje vrijeme u području zaštite djece, posebno djece žrtava kaznenih djela. Spomenula je postojanje žrtava sustava, primjerice kad je sustav spor i ne pruža adekvatnu zaštitu i podršku djeci te je naglasila potrebu za efikasnijim i bržim reagiranjem na potrebe djece. Istaknula je važnost prevencije konzumiranja droga, na tjednoj bazi se na tržištu pojavljuju nove vrste droga, a mladi i ne prepoznaju koliko su štetne.


Najavljen pilot projekt o pravima djece tijekom separacije i razvoda roditelja

U Europskom parlamentu se nedavno raspravljalo o akcijskom planu za zbrinjavanje maloljetnika bez pratnje i skrbnika što je problem u svim državama članicama. Naglasila je problem međunarodne trgovine djecom te otmice djece nakon procesa razvoda braka. Najavila je u 2013. godini pilot projekt o pravima djeteta u slučajevima separacije i razvoda, istaknula je da se ne smije zaboraviti da je dijete u pitanju, a ne samo dva partnera koji su primjerice iz dvije zemlje. Govorila je o tome da se sad susrećemo s financijskom krizom, rizik od siromaštva kod male djece i mladih je sve veći i moramo imati na umu da nedostatak materijalnih sredstava dovodi do ranijeg napuštanja školovanja, nezaposlenosti i drugih rizičnih faktora.

László Andor, povjerenik Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje, rekao je da se nada da će ovaj Forum dovesti do novog preventivnog pristupa u zaštiti djece. Ističe da je više od 27% djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a više od 20% djece živi u uvjetima ozbiljnih materijalnih poteškoća. Naglasio je da neke zemlje moraju posvetiti više pažnje zaštiti djece kroz edukaciju stručnjaka i roditelja, osiguravanje adekvatnih životnih uvjeta za djecu, omogućavanje igranja, podršku i savjetovanje roditeljima jer na taj način roditelji lakše podnose stres i stvaraju se uvjeti za odgovorno roditeljstvo.


Europski konsenzus o humanitarnoj pomoći

Smatra da je važno izdvajati materijalna sredstva za djecu jer štiteći i podržavajući djecu doprinosimo boljoj budućnosti za cijelo društvo. Véronique Arnault, ravnateljica za ljudska prava i demokraciju pri Europskoj službi za vanjske aktivnosti govorila je o važnosti zaštite dvije skupine djece – djece u oružanom sukobu i djece općenito te kako je u prvoj skupini iznimno važna brza i učinkovita reakcija sustava zbog velikog rizika od smrti djece. Florika Fink-Hooijer, ravnateljica za strategiju, politiku i međunarodnu suradnju Odjela za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu pri Europskoj komisiji je također govorila o pravima djece u oružanim sukobima. Rekla je da bi europska humanitarna pomoć trebala uključivati pomoć temeljenu na potrebama onih koji ju primaju te poštivanju humanitarnih načela.

Europski konsenzus o humanitarnoj pomoći se odnosi na potrebu pridavanja veće pažnje najranjivijima (žene, djeca, stariji, bolesni i osobe s posebnim potrebama). Djeca u ratnim sukobima mogu biti odvojena od obitelji ili postati siročad, mogu biti unovačeni, nisu svjesni rizika koji im prijete, ako su rođeni u ratu događa se da nisu upisani te u dokumentaciji uopće ne postoje, a istovremeno institucije koje bi trebale štititi djecu su oslabljene. Emily Logan, Irska pravobraniteljica za djecu, govorila je o ulozi pravobranitelja za djecu, navodeći da je pravobranitelj neovisna institucija, daju korisnicima pravne savjete te promiču prava djece.

Ernest Ryder, predsjedavajući sudac sjevernog okruga Velike Britanije naglasio je kako bi pravosuđe trebalo biti usmjereno na djecu, istaknuo je da se pravosuđe u Velikoj Britaniji sve više pomiče od tradicionalnog pristupa prema pristupu temeljenom na dobrobiti djeteta i terapijskom učinku odluka. Smatra da suci trebaju razviti nove vještine, gledati proces sa stajališta djeteta, usmjeriti se na istraživanja i primjere dobre prakse. Naglasio je da suci ne moraju biti specijalisti u svakom području, ali moraju znati tko jesu eksperti i gdje ih naći.


Naše sudjelovanje

Drugi dan održano je pet radionica: Uloga sustava zaštite djece u pravosuđu usmjerenom na djecu; Sudjelovanje sustava socijalne skrbi u slučajevima koji se odnose na skrbništvo; Uloga sustava zaštite djece u zaštiti djece u pokretu (eng. Children on the move); Uloga sustava zaštite djece u zaštiti djece od nasilja; Uloga sustava zaštite djece u zaštiti djece s teškoćama u razvoju.

Prof.dr.sc. Buljan Flander je vodila radionicu Uloga sustava zaštite djece u pravosuđu usmjerenom na djecu, a prof.Crnković je sudjelovala u radionici Uloga sustava zaštite djece u zaštiti djece od nasilja.  Na poziv Europske komisije i Vijeća Europe u okviru svoje radionice, kao jedna od panelistica, prof. dr. sc. Buljan Flander predstavila je rad Poliklinike, posebno u dijelu suradnje sa pravosudnim sustavom, mogućnošću ispitivanja djece u prostorima Poliklinike preko video-linka gdje specijalizirani stručnjak razgovara sa djetetom, a ostali sudionici sudskog procesa (sudac, državni odvjetnik, branitelji, predstavnici CZSS-a i policije, optuženik) su u drugoj sobi te preko audio-video linka postavljaju stručnjaku pitanja za dijete.

Na ovaj način, osim što se izbjegava višestruko ispitivanje djeteta te se omogućava brži oporavak, ubrzava se i sudski proces. Naime suci koji su na taj način ispitivali dijete u našoj ustanovi su izvijestili da su sudski procesi kraće trajali, a nijedna strana se nije žalila na presudu. U radionici Uloga sustava zaštite djece u zaštiti djece od nasilja u kojoj je sudjelovala Marija Crnković raspravljalo se o obvezi utemeljivanja sustava zaštite djece, obvezi prijavljivanja nasilja nad i među djecom, mogućnostima veće evaluacije programa prevencije i intervencije u području zaštite djece od nasilja te potrebi za većom koordinacijom između Europske unije i pojedinačnih država članica.

Zaključci foruma

Neki od zaključaka svih radionica koji su bili predstavljani na zatvaranju Foruma su: naglašena važnost suradnje svih uključenih sustava i struka; važnost multidisciplinarnog pristupa; potreba za jasnom strukturom uloga i odgovornosti svih uključenih; definirati protokole suradnje; potreba za standardiziranom edukacijom svih europskih stručnjaka; podrška, dodatne edukacije i supervizija za uključene stručnjake; potrebno je podizati javnu svijest; voditi računa o zaštiti podataka te razmjena mišljenja kako sve navedeno implementirati u praktični rad gdje je Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba navedena kao jedan od primjera dobre prakse u mogućnostima suradnje s pravosuđem.

Zaključci i preporuke održanog Foruma će biti objavljeni na službenim web stranicama Europske komisije.

Print Friendly, PDF & Email