Na 4. kongresu Hrvatskog društva za sigurnost pacijenata

Na 4. kongresu Hrvatskog društva za sigurnost pacijenata održanom u Zagrebu 17. studenog 2016. u Hotelu Internacional Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predstavljala je glavna sestra Vesna Jurčić, magistra sestrinstva. Tema kongresa bila je radiološka sigurnost, uz sudjelovanje Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. Kongresu su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja, HZZO-a, Ureda za zdravstvo grada Zagreba, gosti iz Velike Britanije, Austrije i Slovenije koji su govorili o svojim iskustvima, te brojni  liječnici i medicinske sestre

Zaključci sa skupa su da zdravstveni sustav mora biti siguran, te da su adekvatan odnos i dobra komunikacija nužni da pacijent bude svjestan prava i dužnosti. Naglašena je važnost vođenja dokumentacije i striktnog pridržavanja protokola.

Više o temama kongresa možete pročitati na stranicama HDSP: www.hdsp.hr

Print Friendly, PDF & Email