U Osijeku je od 6. do 9. studenoga 2019. održana 27. godišnja konferenciju hrvatskih psihologa sa središnjom temom – Psihologija i digitalni svijet u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva. Suorganizatori ovogodišnje Konferencije bili su Društvo psihologa Osijek i Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije. Konferenciju je posjetilo preko šesto sudionika i stručnjaka iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Češke, Mađarske, Slovenije i Srbije. Kroz četiri dana održan je bogat konferencijski program s pet pozvanih predavanja, 10 simpozija, 59 usmenih priopćenja, 16 okruglih stolova, 17 radionica, 10 predstavljenih knjiga, psihologijskih mjernih instrumenata i digitalnih alata, poster sekcija.

Tema konferencije „Psihologija i digitalni svijet“ obuhvaćala je tri glavna tematska područja usmjerena na funkcioniranje pojedinca u digitalnom svijetu, na mogućnosti i izazove života i razvoja u tom okruženju, kao i radove usmjerene na proučavanje promjena u djelovanju psihologa u digitalnom okruženju. Predavanja stručnjaka odnosila su se na razmatranje korištenja digitalnih tehnologija u okviru mogućnosti za psihosocijalni razvoj svakog pojedinca: od pronalaženja informacija, komunikacije, zabave, do stjecanja vještina digitalne pismenosti, neophodnih za život u 21. stoljeću, ali i na mnogostruke aspekte potencijalnih rizika, osobito među mladima. Pored glavne teme konferencije, govorilo se i o drugim sadržajima vezanim za brojna područja psihološke prakse kroz usmena priopćenja, simpozije, radionice, okrugle stolove, tribine.

Prof. dr. sc. David Šmahel, profesor socijalne psihologije na Institutu za istraživanja djece, mladih i obitelji Fakulteta društvenih znanosti i profesor na Fakultetu računarstva, oba na Masarykovom sveučilištu u Brnu, a ujedno je glavni urednik časopisa Cyberpsychology i voditelj Interdisciplinarnog istraživačkog tima koji proučava internet i društvo, održao je predavanje na temu „Online rizici i mogućnosti za europsku djecu i adolescente: razvojna perspektiva“. U predavanju je iznio spoznaje iz kvalitativnih i kvantitaivnih istraživanja o načinu funkcioniranja češke djece i mladih u digitalnom svijetu.

Izv. prof. dr. sc. Tena Velki, razvojna psihologinja koja je i prodekanica za znanost Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti održala je predavanje pod nazivom „Rizična ponašanja računalnih korisnika u digitalnom svijetu“ u kojem je naglasak bio na rizicima otuđenja digitalnih podataka. Plenarno predavanje održao je i prof.dr.sc. Zvjezdan Penezić, profesor sa sveučilišta u Zadru na temu „Motivacijska osnova igranja igrica“. Prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec, kognitivna psihologinja koja je znanstveni interes usmjeren prvenstveno na istraživanja kognitivnih, metakognitivnih i motivacijskih čimbenika čitanja i učenja proširila i na proučavanja učinaka IKT-a na učenje, održala je plenarno predavanje na temu „Uvođenje suvremene tehnologije na učenje i poučavanje.“

Na 27. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa je plenarno predavanje održala i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander pod nazivom „Izazovi u odgoju i zaštiti touchscreen generacije“. U predavanju je naglasila pozitivne, ali i negativne aspekte odrastanja mladih u svijetu modernih tehnologija, radu s naglaskom na utjecaje navika korištenja na mentalno zdravlje djece i mladih, govorila je o iskustvima i izazovima s kojima se suočavaju roditelji i stručnjaci u svakodnevnom odgoju i radu.

Također, ravnateljica Poliklinike u predavanju je predstavila preliminarne rezultate nacionalnog istraživačkog projekta „Društvena online iskustva i mentalno zdravlje mladih“ u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, a u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo i Djecom medija (pod vodstvom prof. dr. sc. Danijela Labaša).

Više o nacionalnom projektu i istraživanju, kao i rezultatima bit će dostupno uskoro na web stranici.

Print Friendly, PDF & Email