“Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke” naziv je 26. godišnje konferencije hrvatskih psihologa koje ja održana od 7. do 10. studenoga 2018. u Sv. Martinu na Muri. Kroz različite teme na ovoj konferenciji, kroz najrazličitija područja primijenjene psihologije razmatrani su aspekti znanstvene i stručne pozicije psihologa, kao i strategije, ali i izazovi djelovanja psihologa u odnosu na pojedinca i cjelokupnu zajednicu.

Predavanja i radionice na konferenciji su bila su usmjerena na dobrobit koja uključuje kognitivne procjene i emocionalne procese, kao i različite aspekte ljudskog samoostvarenja poput osobnog rasta i smisla života, samoprihvaćanja, pozitivnih odnosa s drugima, autonomije i sl., čimbenike koji su povezani s dobrobiti, od različitih životnih događaja i okolnosti do individualnih karakteristika pojedinaca, kao što su ličnost, obrazovanje, mogućnost zapošljavanja, socijalni status, zdravlje.

Na konferenciju su pored eksperata iz Hrvatske sudjelovali iz eksperti iz cijelog svijeta. Plenarna predavanja na konferenciji održali su Ljiljana Kaliterna Lipovčan na temu „Kvaliteta života u Hrvatskoj“, Ruut Veenhoven pod nazivom „Happiness across the lifespan“, Michael Eid na temu „Analysing Quality of Life Across the Life-span: A Multimethod Perspective“, Richard E. Lucas pod nazivom „The Importance of Life Circumstances for Subjective Well-Being“ te  Ad Vingerhoets koji je održao predavanje na temu „Emotional tears and well-being“.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba bila je član Programskog odbora konferencije te  voditeljica i diskutantica simpozija: “Dječja trauma i oporavak – Što činimo da pružimo djeci novu šansu za kvalitetan život?”. U okviru simpozija održala je izlaganje na temu “Između dvije vatre: Trauma visokokonfliktnog razvoda roditelja”, koje je izazvalo veliku raspravu i interes okupljenih kolega. Na simpoziju su također izlagale psihologinja Marija Crnković na temu “Mama i tata su tu: Rad s roditeljima u svrhu oporavka djeteta”; psihologinja Ella Selak Bagarić na temu “Iza zatvorenih vrata: Trauma seksualnog zlostavljanja”, kao i izlaganje o iskustvima naše Dnevne bolnice – “Nisi sam/a: Tretman djece i mladih u dnevnoj bolnici” , a psihologinja Ana Raguž na temu: “Iza malog ekrana: Trauma nasilja putem Interneta”.  Ispred Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba aktivno je sudjelovala i  psihologinja Sena Puhovski kao suvoditeljica radionice: „Život je nekad siv nekad žut – teror sretnih misli“ te voditeljica stručnog domjenka „Kava sa Zagrebačkim psihološkim društvom:  Should I say or should I go”.

Tijekom konferencije razvila su se i diskutirala brojna pitanja i izazovi stručnjaka u odnosu na dobrobit djece, mladih, odraslih i starijih stoga je ova konferencija psihologa bila izvrsna prilika za razmjenu stručnih znanja, pitanja, dilema, ali i nadahnuća.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email