“Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti” bila je tema 25. Godišnje konferencije hrvatskih psihologa, znanstveno-stručnog skupa održanog u Zadru od 8. do 11. studenog 2017. Na konferenciji su aktivno sudjelovale i psihologinje Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Dr.sc. Bruna Profaca, Sena Puhovski, prof. i Ivana Ćosić Pregrad, prof. održale su Stručni domjenak “Klinički rad i dječja prava: perspektiva Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba”. Kroz prezentaciju i raspravu predstavile su petnaestogodišnje djelovanje Poliklinike te neke specifične teme svoje kliničke prakse koje se u radu stručnjaka Poliklinike u skladu s najboljim interesom djeteta redovito razmatraju i u kontekstu dječjih prava: psihodijagnostika koja uključuje valjani intervju s djetetom nakon zlostavljanja kojim se prevenira kasnija moguća stigmatizacija sustava, tretmanski rad s djetetom koji treba biti forenzično osjetljiv te važnost razmatranja potreba i prava djece koja doživljavaju visokokonfliktni razvod, manipulaciju roditelja i otuđenje od roditelja. U nastavku su prezentirana iskustva u radu s djecom u svjetlu novih tehnologija koji i sadržajno i na razini odnosa roditelj-dijete predstavlja novi izazov u kliničkom radu te, na kraju, i pogled na roditeljstvo u 21. stoljeću i važnost usmjeravanja na potrebe i pritiske na roditelje u svijetu koji se mijenja. Nakon sadržajnog izlaganja psihologinja Poliklinike uslijedila je rasprava i razmjena isksutava s kolegama i kolegicama.

Na konferenciji je Mia Roje, mag.psych. prezentirala rad “Mala djeca pred malim ekranima” (autori: Roje,M., Buljan Flander,G., Tarabić, N.). Tema o izloženosti djece ekranima već od najranije dobi je i inače od velikog interesa među psiholozima, a u ovom radu su prezentirani rezultati prvog istraživanja u Hrvatskoj o izloženosti predškolske djece ekranima. Rezultati ovog rada su potaknuli diskusiju psihologa, a mogu poslužiti i u savjetodavnom i kliničkom radu s roditeljima te preventivnom radu s djecom.

U Poster sekciji je izložena prezentacija “Članak 12 Konvencije o pravima djeteta i najbolji interes djeteta u razvodu braka roditelja” (autorice: Roje, M., Buljan Flander, G.).

Budući je konferencija bila posvećena ulozi psihologije u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti, psihologinje Poliklinike su aktivno sudjelovale na nizu okruglih stolova i simpozija, kao i u diskusijama povezanim s relevantnim društvenim pitanjima koja se mogu odraziti na prava djece. Tako su Ivana Ćosić Pregrad i Sena Puhovski održale stručni domjenak pod nazivom “Kava sa Zagerbačkim psihološkim društvom: psiholozi, psihologija i ljudska prava u javnom prostoru”, što je ujedno bilo i predstavljanje novo osnovanog društva psihologa koji žive ili rade na području Grada Zagreba.

Print Friendly, PDF & Email