Drugi međunarodni kongres dječje i adolescentne psihoterapije pod nazivom: „Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije COVID-19 pandemije“ održan je 2. do 4. prosinca 2020. u organizaciji centra Bosansko-hercegovačke integrativne dječje i adolescentne psihoterapijske Asocijacije (BHIDAPA)  iz Sarajeva u partnerstvu s UNICEF-om. Kongres se za manji broj sudionika održavao u hotelu Hills u Sarajevu, a većina predavača i slušatelja sudjelovali su putem Zoom platforme.

Kongres je obuhvatio tri velike teme kroz tri dana trajanja, i to:

(1) izazovi u novom okruženju – mentalno zdravlje i psihosocijalna dobrobit djece,

(2) novi pristupi u zaštiti mentalnog zdravlja tokom pandemije, i

(3) što smo naučili i što može biti korisno u postpandemijskom periodu.

Kongres je okupio više od 40 predavača iz regije, Europe i svijeta, a poseban interes izazvala su izlaganja plenarnih predavača prof. dr. sc. Alberta J. Sargenta, pedijatra, psihijatra i psihoterapeuta te psihoterapeuta prof. dr. sc. Daniela J. Siegela, dr. med., koji se sada već tradicionalno rado odaziva na suradnju s kolegama iz BHIDAPA centra.

„Situacija izazvana pandemijom i aktualnim zdravstvenim mjerama zaštite, prelazak na online nastavu, rad od kuće, uzrokovali su da se djeca, adolescenti i njihovi roditelji nalaze u specifičnoj i novoj situaciji. Kongres će biti prilika za razmjenu iskustava, istraživanja, primjera dobre prakse, kao i unapređenje razumijevanja o utjecaju pandemije na mentalno zdravlje i psihosocijalnu dobrobit. Nove informacije i ideje stručnjaka iz naše zemlje, zemalja regije, Europe i svijeta, kroz plenarna predavanja, okrugle stolove i praktične primjere, opisat će niz preventivnih modaliteta, obrazovnih, pravnih, socijalnih, medicinskih, terapijskih i rehabilitacijskih aktivnosti usmjerenih na zaštitu djece i njihovih obitelji.“, stoji u najavi Kongresa, što su organizatori i sudionici uvelike opravdali.

Posebno važan bio je doprinos mladih koji su se obratili na samom kraju trodnevnog kongresa te poručili odraslima i stručnjacima koje su njihove trenutne teškoće, snage i potrebe. 

Ispred Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba aktivno su sudjelovale psihologinje prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, doc. dr. sc. Bruna Profaca i Mia Roje Đapić.

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander prvog dana Kongresa održala je plenarno predavanje na temu „Izazovi i mogućnosti pružanja zaštite mentalnog zdravlja tokom krize“, u kojem je izložila nalaze svjetskih i nacionalnih istraživanja te iskustva iz kliničke prakse Poliklinike na tu temu od proljeća do jeseni 2020. Drugog dana Kongresa održala je drugo plenarno predavanje ne temu „Nasilje iza zatvorenih vrata – specifičnosti tokom pandemije, u kojem je govorila o zlostavljanju i zanemarivanju djece kao i inače javnozdravstvenom problemu s visokom prevalencijom, stopom morbiditeta i mortaliteta, porastu nasilja nad djecom u aktualnoj krizi, manjem broju prijava i raznim izazovima, kao i rješenjima za zaštitu djece od nasilja u ovim uvjetima. Na okruglom stolu predstavila je program „Podrška na dlanu“ kao primjer intersektorskog unapređenja i inovacije u zaštiti mentalnog zdravlja djece, mladih, ali i stručnjaka koji s njima rade. 

Doc. dr. sc. Bruna Profaca je na kongresu održala dva pozvana predavanja. U bloku prvog dana koji se odnosio na praktične primjere (Primjena i aktivnosti usmjerene zdravom rastu i razvoju) održala je predavanje „Priče djece i mladih: neizvjesnost i gubici u krizi“. U predavanju je uz teorijske spoznaje o važnosti konstrukta netolerancije neizvjesnosti za tretmanski rad s djecom i mladima te razumijevanja aktualnih gubitaka u krizi (onima očitima i manje očitima), prezentirala primjere tretmanskog rada s djecom u kliničkoj praksi. Trećeg dana je održala predavanje pod nazivom „Psihosocijalna podrška djeci, mladima i obiteljima“ tijekom krize u kojem je prezentiran suradnički model pružanja psiholoških usluga djeci i mladima prema kojem djeca i mladi trebaju podršku iz tri suradnička sustava: društvo/sustav, obitelj, škola. U pružanju psihosocijalnih usluga i podrške djeci, mladima i obitelji valja poticati one strategije suočavanja koje dugoročno dovode do smanjenja traumatskih simptoma i pozitivnih promjena kod djece i mladih, a naglasila je kako većinu intervencija valja usmjeriti na odrasle koji posreduju intervencije prema različitim grupama djece.

Mia Roje Đapić, magistra psihologije, održala je izlaganje „Izazovi i značaj psiholoških intervencija u krizi“ na okruglom stolu pod nazivom „Izazovi i aktivnosti u novom okruženju“, u kojem se posebno osvrnula na istraživanja i iskustva vezana za tele-medicinu, njene prednosti, ali i ograničenja, kao i na osobna iskustva, sagorijevanje i otpornost stručnjaka mentalnog zdravlja u ovom periodu.

Od srca čestitamo kolegama iz BHIDAPA centra na sjajnoj organizaciji, primjeru dobre prakse u organizaciji ovog Kongresa online putem te nepresušnom entuzijazmu u zaštiti djece, čime služe kao nadahnuće i podrška svima nama koji radimo s djecom i obiteljima.

Popis predavača dostupan je na linku ovdje: https://congress.bhidapa.ba/bs/predavaci/

Program kongresa dostupan je na linku ovdje: https://congress.bhidapa.ba/bs/#program

 

Print Friendly, PDF & Email