Stručnjaci Poliklinike sudjelovali su na 16. međunarodnom ESCAP kongresu od 22. do 24.6. u Madridu, održanom u organizaciji  Europskog društva za dječju i adolescentnu psihijatriju (The European Society for Child and Adolescent Psychiatry).

Članovi iz 32 zemlje

Europsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju broji članove iz 32 zemlje među kojima je i Hrvatska, a svrha mu je poticanje razmjene znanja i vještina u području dječje psihijatrije u Europi, diseminacija rezultata istraživanja i kliničkog iskustva te suradnja ​​na međunarodnoj razini s ciljem povećanja kvalitete života djece i obitelji. Znanstveni odbor ESCAP-a sastavljen je od svjetskih renomiranih stručnjaka.

Posljednja tri ESCAP kongresa održana su u Budimpešti (2009), Helsinkiju (2011) i Dublinu (2013) te su pokazala izvrsnu razinu kvalitete, a veliki naglasak bio je stavljen na nova istraživanja.  Ove godine kongres je kao glavnu temu imao povezivanje empirijskih spoznaja sa kliničkom praksom, te je kroz tri dana bogata sekcijama, plenarnim diskusijama i panelima sudionicima kongres osigurao presjek najznačajnijih empirijskih spoznaja u području dječje i adolescentne psihijatrije, ali i mogućnosti i inovacija u tretmanu. Prezentirani su brojni radovi koji se bave  dijagnostičkim izazovima i dilemama, novim pristupa u radu s pacijentima ali i etičkim pitanjima u psihijatriji. Prikazani su radovi iz područja neuropsihologije, genetike, neuroimaginga, neurobiologije, terapije te preventive, a istaknuta je i važnost interdisciplinarnosti u praksi. Kongres je bio prilika i da se kolege iz cijeloga svijeta povežu i razmijene svoja iskustva.

Pozvani predavači i teme predavanja

Ove su godine pozvani predavači bili dr.  Celso Arango, voditelj Odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju u  Hospital General Universitario Gregorio Marañón u Španjolskoj, koji je održao predavanje “Developmental trajectories in early onset psychoses: open windows for prevention?”  ( hrv. Razvojni putevi u ranom razvoju psihoze – prozori ka prevenciji); zatim prof.dr.sc. Jan Buitelaar iz Radboud University Medical Centre u Nizozemskoj, s predavanjem “ADHD and autism: two expressionsof the same disorder”  (hrv. ADHD i autizam: dva izraza za isti poremećaj);  prof.dr.sc. Peter Fonagy iz Velike Britanije, voditelj odjela u  University College London s predavanjem  “Psychotherapy for emerging borderline personality disorder” (hrv. Psihoterapija za granični poremećaj u nastajanju); prof.dr.sc.  Ian Goodyer s odjela za psihijatriju,  University of Cambridge s predavanjem  “Depression in children and adolescents: a developmental perspective”  (hrv. Depresija kod djece i adolescenata: razvojna perspektiva),  voditeljica i pročelnica odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju, psihosomatiku i psihoterapiju na  RWTH Aachen University  u Njemačkoj Beate Herpertz-Dahlmann  s predavanjem  “New developments in the diagnostics and treatment of adolescent eating disorders”  (hrv. Nove spoznaje u dijagnostici i tretmanu poremećaja prehrane kod adolescenata), prof.dr.sc.  David Mataix-Cols iz Švedske s  Child and Adolescent Psychiatry Research Center koji je održao predavanje  “Obsessive compulsive and related disorders in children and adolescents” ( hrv. Opsesivno-kompulzivni i srodni poremećaji kod djece i adolescenata); prof.dr.sc.  Sally Rogers iz Sjedinjenih Američkih Država,  UC Davis MIND Institute, s predavanjem  “How Malleable is Autism? Outcomes studies from the youngest children with ASD”  (hrv. Koliko je autizam podložan promjeni? Studije ishoda kod najmlađe djece s poremećajima iz spektra autizma), prof.dr.sc. Katya Rubia iz Velike Britanije s Instituta za psihijatriju na  King’s College London s predavanjem “Neuroimaging in ADHD: Medication effects and clinical translation” (hrv. Neuroimaging kod ADHD-a: efekti lijekova i kliničko značenje).

Veliki interes i oduševljenje sudionika izazvalo je plenarno izlaganje prof. dr. sc.  Normana Sartoriusa, priznatog psihijatra i međunarodnog eksperta koji je sveučilišni profesor u Ženevi, a porijetlom iz Hrvatske, s naslovom  “Standard of care and policies in child and adolescent psychiatry” (hrv. Standard skrbi i politika u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji).

Prezentacija postera “Zlostavljanje i zanemarivanje djece – 10 godina iskustva multidisciplinarnih timova Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba”

Na ovogodišnjem ESCAPovom kongresu prikazan je u sklopu poster sekcije rad naziva “Zlostavljanje i zanemarivanje djece – 10 godina iskustva multidisciplinarnih timova Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba” (Child Abuse and Neglect – a 10 years of Experience of Multidisciplinary Teams of the Child Protection Center of Zagreb), čiji su autori dr. Domagoj Štimac, zamjenik ravnateljice, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, Ella Selak Bagarić, psihologinja Poliklinike, te prof.dr.sc. Ivana Ćuković Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.

Kongresu su iz Hrvatske prirustvovali i  ravnateljica Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić kao i glavna sestra te bolnice Irena Đuretić, dr. Aran Tomac iz KBC-a Zagreb, dr. Aleksandra Klobučar iz Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Print Friendly, PDF & Email