Na 15. Europskoj konferenciji Društva za traumatski stres u Danskoj

15. Europska konferencija Društva za traumatski stres (The 15th European Society for Traumatic Stress Studies Conference) čiji je organizator European Society for Traumatic Stress Studies održana je od 1. od 4. lipnja 2017. godine u Danskoj, u Odensi. Kao i ranijih godina, i ove godine su na konferenciji sudjelovali stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Ovo je konferencija na kojoj se redovito prezentiraju inovativni pristupi prevenciji i intervencijama u području traume i učinka traumatskih iskustva na (dječji) razvoj, rezultati novijih istraživanja i inicijative u praksi. Tema ovogodišnje konferencije bila je „Zlostavljanje djece kroz životni vijek“ (eng. Child Maltreatment Across the Lifespan).

Na konferenciji su sudjelovale Sena Puhovski, prof. psihologije i Ivana Ćosić Pregrad, prof. psihologije iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba koje su prezentirale rad The other side of the medal: Child abuse trauma and secondary resilience (u koautorstvu s dr.sc. Brunom Profaca).

Glavna područja konferencije bila su:

– Povezanost traume i sagorijevanja na poslu

– Podrška i rad s izbjeglicama

– Posttraumatske stresne reakcije – pogled kroz širu perspektivu

– Tretmanske intervencije na području traume

– Zlostavljanje u dječjoj dobi

– Tretmanske intervencije na području dječje traume

– Trauma kroz globalnu perspektivu ( uključujući rat, nasilje i veterane)

Program ove konferencije u cijelosti je dostupan na stranicama:

http://estss2017.eu/schedule/

Print Friendly, PDF & Email