Psihologinje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba sudjelovale su na 14. Europskom kongresu psihologije, održanom u Milanu od 7. do 10. srpnja ove godine, u organizaciji Europske federacije udruženja psihologa i Talijanske mreže psiholoških udruga. Ovogodišnji kongres bio je usmjeren na integraciju znanosti i prakse, s osnovnom idejom povezivanja tehnologije i psihologije, pod krilaticom „Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life“.

Obuhvaćen je širok raspon područja istraživanja, koja su uključivala opće psihološke teme, razvoj i obrazovanje, kulturu i društvo, rad i organizacije, zdravlje i kliničke intervencije, kao i skupinu tema povezanu s ovogodišnjom svjetskom izložbom, EXPO 2015, među kojima se ističu cyberprostor i virtualne stvarnosti. U skladu s time održan je niz simpozija koji su okupili vodeće europske i svjetske stručnjake u području elektroničkog vršnjačkog nasilja, s ciljem dijeljenja najnovijih spoznaja, oblikovanja empirijski utemeljenih programa prevencije i intervencija, kao i njihove sustavne evaluacije s ciljem prepoznavanja najučinkovitijih praksi.

Tea Brezinšćak i Ana Marija Španić, psihologinje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, predstavile su rad u koautorstvu s prof.dr.sc. Gordanom Buljan Flander pod nazivom „Odrastanje u cyberprostoru: slika o sebi, emocionalne i ponašajne teškoće kod djece uključene u cyberbullying“. U sklopu rada prikazane su razlike u samopoimanju te izraženosti anksioznosti, depresivnosti, ljutnje i ometajućih ponašanja među djecom ovisno o njihovoj uključenosti u vršnjačko nasilje na društvenoj mreži Facebook.

Sažetak rada dostupan je na sljedećem linku: http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf.


Print Friendly, PDF & Email