Mreža telefonskih linija za psihološku pomoć: brojevi telefona po županijama

Hrvatska psihološka komora je u suradnji je u suradnji sa Hrvatskim psihološkim društvom i županijskim psihološkim društvima aktivirala Mrežu telefonskih linija za psihološku pomoć HPK-HPD na kojoj građani mogu dobiti pomoć i savjet kako se nositi sa životnim promjenama koje su nastale zbog zdravstvene krize uzrokovanom pandemijom COVID 19 i potresom.

Popis brojeva po županijama:

Zagrebačka i grad Zagreb

091 913 5689 / 091 755 4702 / 091 784 7558 / 091 939 5944 / 091 947 8762

Krapinsko-zagorska

091 576 3024

Bjelovarsko-bilogorska

091 793 2629

Osječko-baranjska

091 739 5693

Požeško-slavonska

091 751 5177

Međimurska

091 941 51 14

Ličko senjska

053 882 122

Brodsko-posavska

091 753 5677

Dubrovačko-neretvanska

091 544 44 33

Splitsko-dalmatinska

091 515 7404

Virovitičko-podravska

091 547 8464

Zadarska

091 900 5577

Karlovačka

091 982 9725

Varaždinska

091 538 7025

Vukovarsko-srijemska

091 930 1574 / 091 907 4133

Sisačko-moslavačka

091 781 3627

Primorsko-goranska

091 755 0879

Istarska

091 984 9184

Koprivničko-križevačka

091 596 2660

Šibensko-kninska

091 944 6368

Linija za anonimno i povjerljivo savjetovanje mladih uz besplatni telefonski razgovor, SMS i WhatsApp

telefon za psihološku pomoć Sisakčko-moslavačka županija

Print Friendly, PDF & Email