Mentalno zdravlje građana za vrijeme zdravstvene krize

Nastavno na ranije objavljene rezultate istraživanja Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba (IZVJEŠTAJ: Neki aspekti mentalnog zdravlja za vrijeme pandemije COVID-19 , preliminarni rezultati istraživanja) u kojem je sudjelovalo gotovo 1500 ljudi, donosimo vam novu infografiku s postotcima pojedinaca obzirom na normalne, odnosno povišene rezultate na skalama koje mjere anksioznost, depresiju i stres.

Dodatno su prikazani i grafovi s postotcima pojedinaca obzirom na stupanj povišenosti rezultata na ranije navedenim skalama, odnosno preraspodjelom u kategorije blage, umjerene, teške ili izrazito teške povišenosti anksioznosti, depresije ili stresa. Iz grafike se može uočiti kako čak 43% punoljetnih građana u određenoj mjeri doživljava povišenu anksioznost, 55% građana povišen osjećaj stresa, a 33% povišenu razinu depresije.

Autor infografike: Krešimir Prijatelj, mag. psihologije

 

 

Print Friendly, PDF & Email