Međunarodni dan prevencije zlostavljanja djece – 19. studenog

Međunarodni dan prevencije zlostavljanja djece nastao je na inicijativu Fundacije svjetskog samita žena (WWSF, engl. Women’s World Summit Foundation) iz 2000. godine s ciljem stvaranja kulture prevencije diljem svijeta poticanjem vlada i društvenih organizacija na aktivnije uključivanje u zaštiti djece.

Ovaj dan veže se za Međunarodni dan Konvencije o pravima djeteta 20. studenoga – danom kada je 1989. godine donesena Konvencija o pravima djeteta.

Zlostavljanje i zanemarivanje djece nije problem samo pojedinca ili njegove obitelji, nego problem šire lokalne zajednice te društva u cjelini, a 19. studeni nas podsjeća da je zadaća sviju nas, i to svakodnevna, uložiti trud kako bismo djeci osigurali sigurno mjesto za odrastanje.

U Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba kroz dijagnostički i terapijski rad zlostavljana i traumatizirana djeca i njihove obitelji mogu dobiti stručnu pomoć. Osim direktnog rada s djecom, stručnjaci Poliklinike aktivni su i u podizanju javne svijesti, u istraživanjima pojavnosti zlostavljanja, ali i drugih problema mentalnog zdravlja i razvoja djece. Priručnici Poliklinike dostupni su stručnjacima i roditeljima i time doprinosimo općoj i ciljanoj prevenciji na ovom području.

Na našoj web stranici dostupne su brojne aktivnosti stručnjaka Poliklinike te njihova suradnja s nizom međunarodnih i hrvatskih institucija. Od strane Vijeća Europe model Poliklinike je prepoznat i prikazan kao primjer dobre inicijative i prakse u radu sa zlostavljanom djecom.

Print Friendly, PDF & Email