Međunarodni dan prava djeteta: Publikacija FRA agencije o različitim zakonskim dobnim minimumima u zemljama EU

U svrhu pomoći Europskoj uniji i njezinim državama članicama ukloniti nedosljednosti, nedostatke zaštite i naizgled proizvoljna ograničenja koja proizlaze iz različitih dobnih granica Agencija za temeljna prava Europske unije (FRA) na Međunarodni dan djeteta, objavila je nove rezultate o razlikama u zakonskim dobnim minimumima.

Kako bi se istaknule ove razlike, Agencija je mapirala nacionalne zakonske zahtjeve u različitim područjima diljem EU u web pubikaciji. Objavljena publikacija Mapiranje minimalne dobne granice koja se odnose na prava djeteta u EU iznosi zakonski regulirane dobne minimume u različitim područjima, primjerice sklapanju braka i seksualne aktivnosti, državljanstva, političkog sudjelovanja, zdravlja i religije.

Rezultati ističu postojanje znatnih razlike u granicama koje su odredile države članice Europske unije te ukazuju na potrebu poboljšanja načina postavljanja dobnih granica kako bi se postigla dosljednost i bolje uravnotežila potreba zaštite i potreba osnaživanja djece.

Novo izvješće Agencije, zajedno sa nastojanima UNICEF-a(link na PDF dokument za preuzimanje) i Međunarodne mreže dječjih prava (CRIN) pridonijet će raspravi o minimalnoj dobi u kojoj se naglašavaju ograničenja i proturječnosti regulative u odnosu na dob.

Publikacija je dostupna na stranicama Agencije za temeljna prava Europske unije.

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping-minimum-age-requirements-concerning-rights-child-eu

Print Friendly, PDF & Email