Nijanse psihoterapije bile su tema 2. međunarodne konferencije Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) održane 19. i 20. listopada 2013. godine u Hotelu Panorama u Zagrebu. Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, održala je pozvano predavanje s temom ”Specifičnosti djece uključene u elektroničko nasilje (cyber-bullying) – implikacije za tretman”. U izlaganju su, između ostalog, stručnoj javnosti prikazani i rezultati istraživanja o iskustvima i ponašanju djece na Internetu i na društvenoj mreži Facebook, kojeg su Hrabri telefon i Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba proveli ove godine na uzorku od 1489 djece u Hrvatskoj, u dobi od 11 do 18 godina, u školama u ruralnim i urbanim sredinama. Izlaganju je uslijedila rasprava u koju su se uključili brojni stručnjaci koji rade s djecom, što svjedoči o aktualnosti ove teme.

Zamjenik ravnateljice dr. Domagoj Štimac, spec.psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, održao je predavanje s temom ”Psihoterapijski tretman i smanjenje rizika od suicida: studija slučaja adolescentice s kumulativnim iskustvom seksualnog zlostavljanja i drugih traumatskih događaja”, u koautorstvu s Ellom Selak Bagarić, mag. psych. i Hanom Hrpka, prof. psihologije.

Također, Renata Ćorić Špoljar, prof. psihologije, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander i Ana Marija Španić, prof. psihologije na konferenciji su predstavile poster-prezentaciju s temom ”Kognitivno-bihevioralni tretman usmjeren na traumu: specifičnosti modela uz prikaz tretmana sa spolno zlostavljanom djevojčicom’‘.

U okviru stručnog programa raspravljalo se o aktualnom stanju i trendovima psihoterapije u sklopu sljedećih tematskih cjelina:

Dijaloški pristup u integrativnoj terapiji traume; Istraživanja u psihoterapiji u Hrvatskoj i inozemstvu; Psihoterapija i farmakoterapija; Stanje psihoterapije u Republici Hrvatskoj (zakonska regulativa, tržišni status i etičke dileme); Psihoterapija i moderne tehnologije; Indikacije za psihoterapiju; Važnost supervizije u radu psihoterapeuta; Osobni i profesionalni identitet psihoterapeuta u kontekstu seksualne tematike; Psihoterapija djece izložene nasilju putem interneta (cyberbullying) i prevencija obiteljskog nasilja; Prikazi slučaja (širok tematski spektar)

Na konferenciji je posebno istaknuta važnost edukacije stručnjaka, ali i donošenje zakonskih regulativa u Hrvatskoj vezanih uz praksu psihoterapije.

Print Friendly, PDF & Email