Našu Polikliniku posjetili su  27. rujna 2013. stručnjaci iz dviju slovenskih ustanova: iz Dispanzera za psihohigijenu djece i mladih iz Celja i iz Savjetovališnog centra za djecu, mlade i odrasle iz Maribora.

Kolege i kolegice iz Celja i Maribora pozdravila je ravnateljica prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, rad Poliklinike je prezentirala dr.sc. Bruna Profaca, voditeljica dijagnostike i tretmana, a rad udruge Hrabri telefon je prezentirala Hana Hrpka, prof. psihologije i predsjednica ove udruge.

Osim upoznavanja s radom Poliklinike za za štitu djece grada Zagreba i Hrabrog telefona, ovo je bila i prilika za razmjenu iskustava u radu s djecom i njihovim obiteljima, ali i dilema vezano uz neke teme kao što su: obavještavanje o sumnji na zlostavljanje, etički principi u radu sa zlostavljanom djecom, rad s obiteljima u visokokonfliktnim razvodima i dr.

Print Friendly, PDF & Email