Potrese ne možemo predvidjeti, no možemo naučiti o tome kako se treba ponašati u slučaju potresa. Kako bi građane podsjetili na pravilno ponašanje u slučaju potresa, Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba izradio je edukativni video i letak sa savjetima i uputama što učiniti prije, tijekom i poslije potresa. Oba edukativna materijala Ureda zajedno sa smjernicama za roditelje i djecu koje su izradili stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba donosimo u nastavku. Možete ih dijeliti i printati bez ograničenja:

VIDEO UREDA ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA GRADA ZAGREBA:

LETAK UREDA ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA GRADA ZAGREBA PDF)

Link za preuzimanje letka za ponašanje prije, za vrijeme i nakon potresa: Letak o ponašanju u slučaju potresa (PDF)

 

INFOGRAFIKA ZA MLADE:

SMJERNICE ZA RODITELJE:

 

Print Friendly, PDF & Email